Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Dla osób z niepełnosprawnościami

Za Życiem

O tym, jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dowiesz się z Informatora Programu „Za życiem”...

Gdy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność dziecka zmienia sytuację rodziny, nie tylko dlatego, że trzeba zreorganizować niekiedy całe życie domowe, zająć się nowymi rzeczami, zdobyć nowe umiejętności np. nauczyć się...

Edukacja

Gdy dziecko z niepełnosprawnością rozpoczyna etap edukacji Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Każdy człowiek, również z niepełnosprawnościami, ma prawo do pełnego uczestnictwa i równych szans...

Formy wsparcia – dla rodziców i opiekunów

Uprawnienia pracownika będącego rodzicem dziecka z niepełnosprawnością Pracownik, który jest rodzicem dziecka z niepełnosprawnością może wnioskować o elastyczne formy zatrudnienia. Ma prawo do pracy w...

Symbole niepełnosprawności

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu...

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  Rodzaje orzeczeń Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu naruszenia sprawności organizmu. Orzecznictwem o niepełnosprawności zajmują się w Polsce...

Procedury orzekania, tryb i zasady

Co to jest niepełnosprawność? to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność...

Uprawnienia wynikające z orzeczenia

Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności? Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w pierwszej kolejności określa...

Zdrowie

Osobom z niepełnosprawnościami przysługują świadczenia zdrowotne w takim samym zakresie, jak wszystkim ubezpieczonym. Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież do 18 roku...

REHABILITACJA

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności...

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można znaleźć informacje dotyczące Wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością.   Sprzęt może wypożyczyć każdy, kto:...

Ośrodki wsparcia

Dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić...

Podstawowe ulgi i uprawnienia

  Świadczenie z Programu „Za Życiem” Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą ma charakter jednorazowy i wynosi...

Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie

  I. Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami bez względu na przyczynę i rodzaj niepełnosprawności mają prawo do pomocy w zakresie...

Baza społecznych specjalistów

Baza Społecznych specjalistów to wykaz dąbrowskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami: Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” ul. Świętego Antoniego...

Chcesz pomóc?

W Dąbrowie sobie pomagamy to grupa na fb nastawiona na dzielenie się dobrem przez i wśród mieszkańców. Służy wspieraniu oraz wskazywaniu inicjatyw, które jako mieszkańcy...

Dla mieszkańców

Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Dąbrowie Górniczej na lata 2022 -2026. Realizacja zapisów zawartych w dokumencie ma przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu...

Adapter

  Dla niewidomych i niesłyszących miłośników kina polecamy pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie portal filmowy ADAPTER. Zamieszczane na portalu filmy posiadają...

Świat Głuchych

Osoby Głuche, bo tak należy o nich mówić, twierdzą, że pojęcie niesłyszący podkreśla ich dysfunkcję. Wolą określać się przymiotnikiem Głuchy, dlatego, że słowo to pisane...

Ważne kontakty

Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami Zarządzeniem Nr 2173.2021 z dnia 15 grudnia 2021r. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej powołał Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami Do zadań Rzecznika Osób...

Dostępność

Zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami sektor publiczny zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności w trzech obszarach: dostępności architektonicznej...

Publikacje

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami. Wśród nich zamieszczamy informatory dotyczące praw osób z niepełnosprawnościami a także możliwości ubiegania się o dofinansowanie, informacje gdzie szukać...

Pomoc prawna i specjalistyczna

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Osobą uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy jest każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej...

Sport

Sport osób z niepełnosprawnościami   SKN ZS 1906 to stowarzyszenie kibiców z niepełnosprawnościami Niektórzy z członków stowarzyszenia poruszają się na wózkach inwalidzkich, chodzikach i o...