Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Dla osób z niepełnosprawnościami

Drukuj

W Dąbrowie Górniczej coraz więcej instytucji kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych jest otwartych dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu mogą oni czynnie uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach organizowanych w mieście.

Studenci, uczniowie oraz miłośnicy książek mający problemy z poruszaniem się, korzystają z zasobów bibliotek. Tam gdzie jeszcze do niedawna były przysłowiowe „trzy schody”, coraz częściej pojawiają się udogodnienia architektoniczne umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami, dostanie się do budynku i przemieszczanie się po jego wnętrzu. Wszelkiego rodzaju bariery znikają w czasie remontów generalnych, a nowo budowane obiekty są tak projektowane, by mogły stać się miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Urząd Miejski dla osób z niepełnosprawnościami

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21:

 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi rozsuwają się automatycznie.
 • Korytarze w budynku są przestronne, dwie windy wyposażone są w przyciski z alfabetem Braill’a, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.
 • W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta przy stanowisku 20 znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.
 • Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parkingu przed budynkiem Urzędu jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniająca do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie.
 • Urząd otwarty jest na osoby z psem asystującym.

 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:

 • Dostęp do poziomu 0 budynku jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Sale szkoleniowe na poziomie 0 są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na potrzeby osób niedowidzących drzwi oszklone w budynku zostały oklejone taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno – żółtym.
 • W budynku brak windy.
 • Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • Z usług tłumacza migowego można skorzystać po wcześniejszym umówieniu.

 

Tłumacz języka migowego:

Po wcześniejszym zgłoszeniu, osoby niesłyszące mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim z pomocy tłumacza języka migowego – Marioli Węgrzynowicz.  Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie: 32 295 67 00/ 32 296 69 38, mailowo: mwegrzynowicz@dg.pl lub poprzez nagranie wysłane do UM w języku migowym um@dg.pl

 

Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

 • udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w zakresie zrozumienia i stosowania przysługujących im praw oraz uzyskania przez nich pomocy w instytucjach i podmiotach miejskich oraz krajowych,
 • inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami,
 • współpraca z podmiotami realizującymi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami wykonuje swoje zadania w ramach pracy Wydziału Polityki Społecznej – Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Z Rzecznikiem można kontaktować się w godzinach pracy urzędu.

Zarządzenie Nr 2173.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 15.12.2021 r. w sprawie powołania Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami

 

Koordynator do spraw dostępności

Do zadań koordynatora należy:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie oraz jednostki organizacyjne miasta,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zarządzenie Nr 1308.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 18.09.2020r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności

 

Koordynator ds. dostępności
Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami

Dane kontaktowe

Anna Zubko
e-mail: azubko@dg.pl
telefon: 32 295 68 06

adres do korespondencji:
Urząd Miejski
ul. Graniczna 21,
41-300 Dąbrowa Górnicza

 

****

W Urzędzie Miejskim obowiązuje Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Jej celem jest unormowanie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami.

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

 

 

https://www.dabrowa-gornicza.pl/wideo/urzad-dostepny-dla-kazdego/

Sport, kultura, rekreacja

Osoby niepełnosprawne interesujące się sportem, kibicujące swoim drużynom w różnorodnych rozgrywkach sportowych bez większych problemów mogą uczestniczyć w imprezach odbywających się w Hali Widowiskowo- Sportowej „Centrum”. Hala przy alei Róż 3, przystosowana jest do przyjęcia osób z dysfunkcją ruchową. Szerokie, samoczynnie otwierające się drzwi umożliwiają wejście osobie na wózku. Przestronne korytarze umożliwiają swobodne przemieszczanie się. Winda pozwala na dotarcie do wszystkich części Hali. W budynku jest dostosowana toaleta.

Nie ma też powodu, by w czasie wycieczki, zwiedzania pobliskiej Pustyni Błędowskiej, niepełnosprawny turysta nie miałby zatrzymać się, by przenocować w Eurocampingu Błędów przy ulicy Żołnierskiej 130. Bazę stanowi osiem sześcioosobowych domków campingowych, w tym trzy przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, recepcja, pawilon grillowy, sanitariaty z aneksem kuchennym, boisko do piłki siatkowej i badmintona, a także pole namiotowe, zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Także atrakcje parku wodnego „Nemo – Świat Rozrywki ” (Aleja Róż 1) są ogólnodostępne. Korytarze oraz drzwi są na tyle szerokie, że bez przeszkód może się po nich przemieszczać osoba na wózku inwalidzkim. Jest także ogólnodostępna szatnia wraz z toaletą dla niepełnosprawnych. Już w samej przestrzeni basenowej jest podjazd pozwalający na dotarcie nad samą wodę. Można skorzystać ze specjalnego podnośnika, ułatwiającego wejście do basenu.

Obiekty służby zdrowia

Nie ulega wątpliwości, że osoba niepełnosprawna, mająca problemy zdrowotne często korzysta z porad lekarskich. W związku z tym, czy bez problemu dostanie się do przychodni lub szpitala? Większość budynków, w których znajdują się dąbrowskie placówki służby zdrowia wyposażone są w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Tak jest w przychodniach przy ulicy: Ludowej7, Piłsudskiego 92, Kasprzaka 26a.

W Przychodniach przy ulicy Skibińskiego 1, Adamieckiego 13 oraz Strzemieszyckiej 375, poza podjazdami zainstalowane są również windy. Natomiast przychodnia przy ul. Piłsudskiego 28 znajduje się w budynku parterowym, gdzie nie ma barier architektonicznych. Jedynie przy wejściach zamontowano podjazdy.

Również obiekty, w których funkcjonuje Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej dostosowane zostały do potrzeb niepełnosprawnych. Nie ma barier, które uniemożliwiałyby poruszanie się po obiekcie, windy umożliwiają dotarcie do poszczególnych kondygnacji Szpitala. Obiekty szpitalne posiadają ponadto podjazdy zewnętrzne jak i wewnętrzne.

—-

czytaj także

Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator