Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Ważne kontakty

Drukuj

Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami

Zarządzeniem Nr 2173.2021 z dnia 15 grudnia 2021r. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej powołał Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami

Do zadań Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami należy w szczególności:

– udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w zakresie zrozumienia i stosowania przysługujących im praw oraz uzyskania przez nich pomocy w instytucjach i podmiotach miejskich oraz krajowych,

– inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami,

– współpraca z podmiotami realizującymi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami wykonuje swoje zadania w ramach pracy Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia – Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Z Rzecznikiem można kontaktować się w godzinach pracy urzędu.

Dane kontaktowe:

Anna Zubko
e-mail: azubko@dg.pl
telefon: 32 295 68 06

adres do korespondencji:
Urząd Miejski
ul. Graniczna 21,
41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1062, z późn. zm.) w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej wyznaczony został Koordynator ds. dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

– wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie oraz jednostki organizacyjne miasta,

– przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

– monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Anna Zubko
e-mail: azubko@dg.pl
telefon: 32 295 68 06

adres do korespondencji:
Urząd Miejski
ul. Graniczna 21,
41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Społeczny Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych

Funkcję tę w Dąbrowie Górniczej pełni Pani Barbara Tometczak. Osoby zainteresowane mogą liczyć na porady i pomoc w rozwiązywaniu problemów po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu spotkania – tel. 506 857 675.

Społeczny Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych dyżuruje w każdą środę od 9.00 do 12.00 w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 6A, pokój nr 12.

 

Tłumacz języka migowego:

Po wcześniejszym zgłoszeniu, osoby niesłyszące mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim z pomocy tłumacza języka migowego – Marioli Węgrzynowicz. Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie: 32 295 67 00/ 32 296 69 38, mailowo: mwegrzynowicz@dg.pl lub poprzez nagranie wysłane do UM w języku migowym um@dg.pl

 

Urząd dostępny dla każdego 

 

PRZYDATNE LINKI

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej dostępny dla każdego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

portal dla osób niedosłyszących i niesłyszących

portal dla osób niepełnosprawnych

internetowy portal osób niepełnosprawnych

Centralna  Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

Narodowy Fundusz Zdrowia