Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Informacja otrzymana z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotycząca ryzyka przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 25.04.2022 r....

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Informacja otrzymana z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotycząca ryzyka przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10...

dgm_aktualnosci

Oszuści podrzucają niebezpieczne odpady i znikają. Warto być ostrożnym

Parking, pusta hala, czasem ogrodzony teren do wynajęcia – takie miejsca oszuści wybierają na nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych.

Zimą warto znać te numery

Mróz, śnieg czy wahania temperatury. Zimą trzeba być gotowym na różne wyzwania i warto znać numery, które przydają się w trudnych sytuacjach. Nie można też zapominać o tych, którzy potrzebują szczególnego wsparcia.

Zimą warto znać te numery

Mróz, śnieg czy wahania temperatury. Zimą trzeba być gotowym na różne wyzwania i warto znać numery, które przydają się w trudnych sytuacjach.

Te numery przydadzą się zimą

Mróz, śnieg czy wahania temperatury. Zimą trzeba być gotowym na różne wyzwania i warto znać numery, które przydają się w trudnych sytuacjach.

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje o wprowadzeniu w dniu dzisiejszym (tj. 14.12.2021 r.) III poziomu powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu...

Zimno, deszcz czy śnieg. Bądź gotowy na trudniejsze sytuacje

Na dworze zimno, w każdej chwili można spodziewać się śniegu. Przy takiej pogodzie trzeba liczyć się z różnymi trudnościami, nie można zapominać też o potrzebujących.

Uważaj na czad. Na tlenek węgla szczególnie narażeni użytkownicy pieców, kotłów i „junkersów”

Spadła temperatura, trwa sezon grzewczy. W takich warunkach, w okresie jesienno-zimowym, rośnie zagrożenie zatrucia czadem. Jego działanie ma często tragiczny finał.

Sposoby postępowania na wypadek awarii ArcelorMittal

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej poinformował o sposobie postępowania na wypadek awarii podmioty znajdujące się w strefie potencjalnego rażenia oraz upublicznił informacje na stronie internetowej Zakładu.

Więcej