Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Nowy wóz bojowy dla strażaków. Pomoże w walce z ogniem i innymi zagrożeniami

Dąbrowscy strażacy mają do dyspozycji nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Zakup wozu finansowo wsparło m.in. miasto.

Powiadomienie o złej jakości powietrza

Informacja otrzymana z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych – ze względu na pył zawieszony PM10 –  10...

dgm_aktualnosci

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Informacja otrzymana z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotycząca ryzyka przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu. Data wystąpienia: 25.04.2022 r....

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Informacja otrzymana z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotycząca ryzyka przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10...

Oszuści podrzucają niebezpieczne odpady i znikają. Warto być ostrożnym

Parking, pusta hala, czasem ogrodzony teren do wynajęcia – takie miejsca oszuści wybierają na nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych.

Zimą warto znać te numery

Mróz, śnieg czy wahania temperatury. Zimą trzeba być gotowym na różne wyzwania i warto znać numery, które przydają się w trudnych sytuacjach. Nie można też zapominać o tych, którzy potrzebują szczególnego wsparcia.

Zimą warto znać te numery

Mróz, śnieg czy wahania temperatury. Zimą trzeba być gotowym na różne wyzwania i warto znać numery, które przydają się w trudnych sytuacjach.

Te numery przydadzą się zimą

Mróz, śnieg czy wahania temperatury. Zimą trzeba być gotowym na różne wyzwania i warto znać numery, które przydają się w trudnych sytuacjach.

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje o wprowadzeniu w dniu dzisiejszym (tj. 14.12.2021 r.) III poziomu powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu...

Zimno, deszcz czy śnieg. Bądź gotowy na trudniejsze sytuacje

Na dworze zimno, w każdej chwili można spodziewać się śniegu. Przy takiej pogodzie trzeba liczyć się z różnymi trudnościami, nie można zapominać też o potrzebujących.