Wykazy lokali mieszkalnych

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Do oddania w najem i dzierżawę

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem

Do sprzedaży

Informacja o nieruchomości położonej ul. Korczaka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Przetarg odbędzie się 12 czerwca. Sprzedaż dotyczy nieruchomości położonej w Strzemieszycach Wielkich

Lista rzeczoznawców majątkowych

Przedstawiamy listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Wykazy nieruchomości

Informacja dostępna jest także na tablicy ogłoszeń UM

Uwaga przetarg!

6 czerwca odbędą się przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Siemońskiej i Limanowskiego

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Dąbrowie Górniczej (obręb Strzemieszyce Wielkie) przy ul. Jamki.

Do oddania w najem

wykaz nieruchomości wywieszonono tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21

do oddania w najem

zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia

Więcej