Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ogłoszenie dotyczy nieruchomości położonych w Dąbrowie Górniczej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Dotyczy nieruchomości, o nieuregulowanych stanach prawnych położonych w Strzemieszycach

Do oddania w użyczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Wykazy nieruchomości do sprzedaży

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Do oddania w najem na okres do 3 lat

Prezydent Miasta informuje

Zmiana w wykazie

szczegóły w treści ogłoszenia

Do oddania w najem i dzierżawę

dotyczy nieruchomości objętych zarządzeniem Prezydenta Miasta

Do oddania w najem

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Wykaz nieruchomości do oddania w najem

zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Do sprzedaży na rzecz najemców

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Więcej