Nieruchomość do oddania w użyczenie

Nieruchomość w Strzemieszycach Małych do oddania w użyczenie na 3 lata.

Nieruchomości przeznaczone do oddania

w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości do oddania w najem

Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę (nr 308.2019).

Sprzedaż nieruchomości w Strzemieszycach Wielkich

Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości przy ul. Rzecznej.

Przetarg miejsc przeznaczonych na ogródki letnie

Przetarg nieograniczony na ogródki letnie na pl. Wolności.

Przetarg na najem w Parku Zielona

Przetarg na oddanie w najem pod działalność handlowo-gastronomiczną w Parku Zielona (nr KA1D/00013181/1).

Nieruchomości na najem

Nieruchomości przeznaczone na najem i dzierżawę ZPMDG 275.19

Nieruchomości na najem

Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem na okres do 1 roku.

Nieruchomości do wynajęcia

Nieruchomości przeznaczone do oddania w najem nr 271.2019.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

14.05.2019. odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpakowej.

Więcej