Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat objętych.

Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę na okres od 3 do 10 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres od 3 do 10 lat objętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 672.2019 z dnia 06.11.2019r.

Nieruchomości przeznaczone do oddania w najem lub dzierżawę

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania...

Przetarg na lokale użytkowe

Lokale do sprzedaży na drodze przetargu.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kasprzaka

15 stycznia 2020r. o godz.11odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 25.

Nieruchomości do sprzedaży przy ul. Robotniczej

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Robotniczej.

Nieruchomości przeznaczone do oddania w najem

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania...

Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania...

Przetargi ustne nieograniczone

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 26.11.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się przetargi ustne nieograniczone...

Przetargi na nieruchomości

14 listopada odbędą się przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości.

Więcej