Nieruchomość do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb Dąbrowa Górnicza przy ul. 11 Listopada przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego

18 lutego odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. 1 Maja 44a.

Kup działki w miejskich przetargach

Planujesz kupić działkę w Dąbrowie Górniczej z myślą o budowie domu albo budynku usługowego? Warto zainteresować się miejską ofertą.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bocznej, Aleja za Remizą, Puszkina i Kozubka

Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Bocznej, Aleja za Remizą, Puszkina i Kozubka.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiosennej i Bocznej

Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wiosennej i Bocznej.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Robotniczej

Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Robotniczej.

Nieruchomość do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza, że w dniu 18.02.2020 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej, odbędą się wymienione w załączniku przetargi...

Nieruchomości do zbycia

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Aktualności – Nieruchomości), a także w Biuletynie Informacji...

Zawiadomienie prezydenta miasta w sprawie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Okradzionów)

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu...

Więcej