Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania...

Decyzja o ograniczeniu korzystania z części nieruchomości

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w dniu 15.07.2019r. wydana została decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości...

Wykazy nieruchomości na sprzedaż

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Dąbrowie Górniczej.

Lokale na start już niebawem do zobaczenia

Ruszyła kolejna edycja akcji „Lokal na start”. W ramach projektu, początkujący dąbrowscy przedsiębiorcy mogą starać się o lokal na atrakcyjnych warunkach. Już od 15.07.2019 r....

Nieruchomości do oddania w najem

Nieruchomości do oddania w najem, stanowiące własność Skarbu Państwa.

Odszkodowania za udostępnienie nieruchomości przy ul. Myśliwskiej

Ustalono wysokość odszkodowania dotyczącej m.in. działki przy ul. Myśliwskiej.

Lokale na sprzedaż

Lokale do sprzedaży bezprzetargowej przy ul. Mickiewicza.

Wynajmij lub wydzierżaw nieruchomości

Na 3 lata możesz wziąć w najem lub wydzierżawić kilka nieruchomości.

Kolejne Lokale Na Start do wzięcia!

Ruszyła kolejna edycja akcji „Lokal na start”. W ramach projektu, początkujący dąbrowscy przedsiębiorcy mogą starać się o lokal na atrakcyjnych warunkach. – Jak zapowiadaliśmy podczas...

Przetargi na nieruchomości

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza, że w dniu 30.07.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, odbędą się przetargi na sprzedaż...

Więcej