Wykaz nieruchomości do zbycia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Do oddania w najem

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości

Prezydent Miasta informuje

nieruchomości do oddania w najem, dzierżawę na okres do 3 lat

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych w rejonie ul. Jamki.

Do oddania w najem i dzierżawę

Prezydent Miasta informuje

Do oddania w użyczenie

zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości

Prezydent Miasta ogłasza

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ludowej 7.

Do oddania w najem

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem nieruchomości

Prezydent Miasta informuje

wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dąbrowie Górniczej

Prezydent Miasta informuje

wydana została decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Łośniu

Więcej