Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że wydane zostały zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym oraz zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym...

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Aktualności – Nieruchomości), a także w Biuletynie...

dgm_aktualnosci

Obwieszczenie wojewody śląskiego

Wojewoda śląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w Strzemieszycach.

najem dzierżawa

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: najem nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej...

najem

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: najem nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej...

najem

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: najem nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej...

wykaz nieruchomości

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Aktualności – Nieruchomości), a także w Biuletynie...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza, że w dniu 16.05.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza, że w dniu 13.04.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony...

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że wydane zostały zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym oraz zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym...

Więcej