Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat, objętych  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 1128.2020 z dnia 02.07.2020 r.

Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat, objętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 1081.2020 z dnia 08.06.2020 r.

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza, że 16.07.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 odbędą się niżej wymienione przetargi na sprzedaż...

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza, że w dniu 23.07.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 odbędą się niżej wymienione przetargi...

Nieruchomości do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Nieruchomości do oddania w użyczenie na czas oznaczony

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Zbycie nieruchomości / Użyczenie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego...

Nieruchomości do oddania w najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat, objętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 1026.2020 z dnia 04.05.2020 r.

Nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat, objętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 969.2020 z dnia 01.04.2020 r.

Wydłużono termin opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie

Na uregulowanie opłat mamy czas do końca czerwca.

Więcej