do oddania w najem i dzierżawę

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Odwołanie przetargu

Ogłoszenie dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Limanowskiego

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Informacja o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Lokale do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z wykazami lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

w najem i dzierżawę

Informacja o wykazie nieruchomości Gminy przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę na okres do 3 lat

Wykazy nieruchomości do sprzedaży

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka Zbycie nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul....

Wykazy lokali mieszkalnych

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Do oddania w najem i dzierżawę

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem

Więcej