Przetarg na wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony mający na celu: wyłonienie podmiotu, który nabędzie...

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że w dniu 08.10.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 odbędą się przetargi na sprzedaż...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Spis...

Lokale mieszkaniowe do sprzedaży bezprzetargowej

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /Zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy...

Nieruchomości do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania...

Nieruchomości do oddania w najem

Nieruchomości przeznaczone do oddania w najem,

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Ludowej 7.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy...

Nieruchomości do oddania w najem

Wykaz nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę.

Decyzja o podziale nieruchomości

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamia, że w dniu 25.07.2019 r. wydana została decyzja nr WGN-I.6831.114-6.2015.AG w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położona...

Więcej