Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Dołącz do nas

Razem tworzymy Dąbrowę Górniczą

Dąbrowa Górnicza to przestrzeń aktywności: społecznej, biznesowej, kulturalnej, ekologicznej i sportowej. Tym samym aktywność jest cechą najsilniej wyróżniającą miasto.  Jednak zadania realizowane przez Gminę są bardzo różnorodne i dotyczą niemal wszystkich zakresów funkcjonowania gminy…..

Kliknij, aby czytać więcej Czytaj więcej

Dąbrowa Górnicza to przestrzeń aktywności: społecznej, biznesowej, kulturalnej, ekologicznej i sportowej. Tym samym aktywność jest cechą najsilniej wyróżniającą miasto.  Jednak zadania realizowane przez Gminę są bardzo różnorodne i dotyczą niemal wszystkich zakresów funkcjonowania gminy…..

Nasi pracownicy realizując strategię rozwoju miasta, skupiają się na zapewnieniu zapewnieniu usług, które tworzą przestrzeń przyjazną mieszkańcom. To w jakim kierunku rozwijamy miasto zostało wypracowane w drodze wielu rozmów, spotkań i partycypacji z mieszkańcami – dlatego dla nas tak ważna jest teraz realizacja wspólnie wypracowanego planu.Swoją rolę w zespołach odnajdzie zarówno humanista jak i ścisłowiec, specjaliści wielu dziedzin jak i osoby, którym z łatwością przychodzi kreowanie wizji przyszłości. Pracownicy tzw. backoffice jak i bezpośredniej obsługi klienta. W pracy dla miasta możesz wykorzystać swoje doświadczenie jak i nabyć nowych kompetencji, które pomogą Ci w rozwoju i dadzą satysfakcję.

PRACA etapy rekrutacji

 1. Wybranie oferty i złożenie dokumentów
 2. Weryfikacja wstępna
 3. Test wiedzy lub spotkanie z komisją
 4. Otrzymanie odpowiedzi
Kliknij, aby czytać więcej Czytaj więcej

Etapy rekrutacji

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza publikuje ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska na zastępstwo, pomocnicze, staże i praktyki na

 • na stronie dg.pl
 • na stronie BIP
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu
 • oraz innych zewnętrznych portalach rekrutacyjnych

aplikacja odbywa się w każdorazowo w sposób określony w ogłoszeniu. Zazwyczaj poprzez formularz elektronicznej rekrutacji, gdzie należy wypełnić wymagane dane, dołączyć wskazane w ogłoszeniu scany dokumentów i przeklikać odpowiednie zgody, oświadczenia i klauzule.

Szczegółowo proces rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze unormowany jest regulaminem naborów.

Etapy rekrutacji na stanowiska urzędnicze i kierownicze urzędnicze

Etap 1 – składanie aplikacji

Gdy znajdziesz interesujące Cię ogłoszenie i spełniasz jego wymagania formalne, po aplikacji należy czekać do zakończenia etapu zbierania ofert.  W każdym ogłoszeniu określamy do kiedy nabór trwa (z wyłączeniem rekrutacji spontanicznych/otwartych).

Etap 2 –  weryfikacja wstępna

Po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu, w trybie niezwłocznym dokumenty złożone przez kandydatów są analizowane pod kątem spełnienia warunków formalnych oraz niezbędnych i oceniane w tym zakresie przez powołaną do tego celu komisję

Po weryfikacji jest sporządzana lista kandydatów spełniających wymagania formalne, a informacja o ich liczbie i terminie kolejnego etapu naboru jest publikowana na BIP. Kandydaci przechodzący do kolejnego etapu są informowani przez rekrutera telefonicznie lub mailowo  bądź w inny możliwy sposób o terminie drugiego etapu.

Etap 3a. – test wiedzy lub spotkanie z komisją

W niektórych naborach kandydaci na tym etapie kandydaci otrzymują do wypełnienia test wiedzy składający się z pytań merytorycznych w ramach przepisów, które były wymienione w ogłoszeniu.  Test odbywa się w tym samym terminie i miejscu dla wszystkich kandydatów.

Przed rozpoczęciem testu rekruter sprawdza tożsamość każdej osoby, a kandydaci potwierdzają swoją obecność.  Na test należy  przybyć punktualnie.

Ilość pytań i czas przeznaczony na rozwiązanie testu jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

Następnie komisja dokonuje sprawdzenia testów przyznając jeden punkt za każdą prawidłową odpowiedź na dane pytanie a osoby, które zdobyły wymaganą ilość punktów zostają zaproszone na kolejny etap, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną

*W niektórych przypadkach etap 3a jest pomijany i po etapie 2 następuje od razu etap 3b

Etap 3b – spotkanie z komisją rekrutacyjną

Rozmowa kwalifikacyjna polega na sprawdzeniu wiedzy merytorycznej kandydatów z zakresu znajomości przepisów prawa, które są wskazane w danym ogłoszeniu o naborze oraz kompetencji miękkich.

Każdemu z kandydatów biorących udział w rozmowie zadawane są te same pytania. Osoba z najwyższą liczbą otrzymanych punktów wygrywa! – to nie znaczy, że pozostałym poszło źle tylko, że inna osoba osiągnęła lepszy wynik. Kandydatów jest wielu natomiast ilość wolnych stanowisk jest ograniczona dlatego pozostałe osoby  zapraszamy do ponownego udziału w przyszłych naborach.

Etap 4 – wyniki naboru

Po zakończonych naborach komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów , którzy przeszli kolejne etapy rekrutacji  i w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe.

Po sporządzeniu protokołu z przeprowadzonego naboru jest on przedstawiony Prezydentowi w celu zatrudnienia wybranego kandydata. Decyzję o zatrudnieniu lub odmowie zatrudnienia podejmuje Prezydent.

Niezwłocznie po zakończeniu etapów nabory, informacja o jego wyniku umieszczana na tablicy informacyjnej urzędu oraz opublikowana w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

STAŻE i PRAKTYKI

Zdobądź doświadczenie zawodowe współracując z miastem, wykorzystaj do tego specjalnie dedykowane programy, tj.: STAŻE lub PRAKTYKI

Kliknij, aby czytać więcej Czytaj więcej

Staż lub praktyka to doskonały sposób na sprawdzenie w jakim kierunku zawodowym chcesz się rozwijać. To codzienny kontakt różnymi sytuacjami, który pozwoli na rzeczywiste poznanie specyfiki danej branży,

Zobacz co zyskasz realizując u nas program praktyk lub stażu:

 • zobaczysz jak to się dzieje, że w Dąbrowie się dzieje !
 • otrzymasz możliwość zapoznania się ze środowiskiem pracy w urzędzie,
 • zapoznasz się z merytoryką danego wydziału (do którego zostanie przypisany lub który wybierzesz według kierunku praktyk)
 • poznasz specyfikę pracy w samorządach,

Dzięki tym paru miesiącom, które poświęcisz na pracę w UM DG, nabędziesz wielu nowych kompetencji zawodowych a opiekun ułatwi Ci sprawne i szybkie wdrożenie w zadania.

Dzięki współpracy z dąbrowskim samorządem będzieć mieć wpływ na to co się dzieje w Dąbrowie – a to jest bezcenna wartość dodana.

STAŻ – Wypełnij formularz zgłoszeniowy STAŻ

zwykle trwa 6 miesięcy  i można go zrealizować poprzez podpisanie umowy z właściwym do Twojego miejsca zamieszkania Urzędem Pracy.

PRAKTYKI: Wypełnij formularz zgłoszeniowy PRAKTYK

 • studenckie
 • absolwenckie

zgodne z programem kierującego na praktyki.

 

Cały procesz zorganizowania stażu i praktyk pilotuje doświadczony w tym zakresie pracownik naszego Wydziału Kadr i Płac.

Wszelkich informacji udzielamy: rekrutacja@dg.pl   / tel. 32 2956740

Możliwości w gminie jest niezliczona ilość dzięki czemu masz szansę, rozwijać się w nowej roli.

poczytaj o naszych wydziałach na BIP, może to Cię zainspiruje

Kadra zarządzająca

Michał Syska

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. marki miasta, kultury i sportu, Naczelnik Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu

Damian Czechowski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Barbara Cuber

Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu

Michał Rabka

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. transformacji cyfrowej; Naczelnik Wydziału Informatyki

Illa Marek

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Bartosz Matylewicz

Rzecznik Prasowy

Agata Kemona

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami i Urzędem; Naczelnik Wydziału Kadr i Płac

Zbigniew Kubik

Naczelnik Wydziału Inwestycji Drogowych

Rafał Zwoliński

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Piotr Drygała

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. społeczeństwa obywatelskiego; Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

Paweł Gradzik

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Patryk Kuzior

Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli

Natalia Wierzelewska

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Marcin Janik

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Małgorzata Jakubczyk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Małgorzata Durbacz

Naczelnik Wydziału Oświaty

Katarzyna Jurczak-Klocek

Kierownik Biura Funduszy i Projektów Unijnych

Katarzyna Halaburda

Kierownik Biura Rady Miejskiej

Jarosław Rokicki

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Grażyna Kawalec

Naczelnik Wydziału Budżetu i Sprawozdawczości

Ewa Fudali-Bondel

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego; Naczelnik Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

Barbara Widawska

Główny Księgowy - Naczelnik Wydziału Księgowości

Arleta Grzesik

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

Arkadiusz Grządziel

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej

Anetta Sęk

Kierownik Biura Organizacyjnego

Agnieszka Stanuch

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Przeczytaj dokładnie w ogłoszeniu jakich dokumentów potrzebujemy od Ciebie. Są to m.in:

 1. Potwierdzenie wykształcenia
 2. Staż zawodowy
 3. Oświadczenia (zaznaczenie w formularzu)
 4. Inne dokumenty
Kliknij, aby czytać więcej Czytaj więcej

Wymagane dokumenty i oświadczenia

W ogłoszeniu zawsze piszemy dokładnie jakich dokumentów i oświadczeń wymagamy. Dołączasz jako scany w formularzu elektronicznej rekrutacji i odznaczasz wymagane ustawowo oświadczenia.

Jeśli dołączasz kilka dokumentów, sugerujemy połączyć je w jeden plik i wtedy podpiąć pod swoją ofertę.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia wystawione w innym języku niż polskim wymagamy tłumaczenia na j.polski wraz z dołączonym scanem dokumentu właściwego

Potwierdzenie wykształcenia

W przypadku gdy koniecznie jest potwierdzenie wykształcenia wyższego, należy dołączyć scan całego dyplomu lub dokumentu potwierdzającego wystawionego przez uczelnię. Jeśli wymagamy wykształcenia średniego – należy dołączyć cały scan dokumentu ukończenia szkoły średniej. Staraj się dołączyć tylko te dokumenty, których wymagamy w ogłoszeniu.

Potwierdzenie doświadczenia zawodowego

Twoje doświadczenie zawodowe potwierdzają zarówno świadectwa pracy jak i CV, w którym należy dokładnie określić rodzaj wymaganego doświadczenia oraz dokładny okres jego wykonywania.

Staż zawodowy

Dla urzędniczych stanowisk pracy wymagany w ogłoszeniu staż pracy możesz potwierdzić dołączając do aplikacji scany dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu jeśli ono nadal trwa

Dla kierowniczych urzędniczych stanowisk pracy: możesz dołączyć wszystko co powyżej ale też zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku według PKD.

Oświadczenia

Od kandydatów oczekujemy potwierdzenia pewnych faktów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ogłoszenie każdorazowo wskazuje sposób złożenia oświadczeń, zwykle ma to miejsce przez dokonanie wyboru w elektronicznym formularzu gdzie możesz kliknąć oświadczenia zgodnie z rzeczywistością.:

 • posiadanym obywatelstwie: o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowanej opinii
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb danej rekrutacji

Inne dokumenty

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnieniu na wolnym stanowisku urzędniczym, jeśli spełni oba następujące warunki:

 • w dokumentach aplikacyjnych załączy scan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • w wyniku przeprowadzonego testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej znajdzie się w gronie 5 najlepszych kandydatów rekomendowanych przez komisję do zatrudnienia.

Scan całego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a us. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych., należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych

 

Po wysłaniu ofery, sprawdź czy wszystkie pliki zostały dopięte i czy są czytelne. Zanim rekrutacja się zakończy możesz uzupełnić przesłane zgłoszenia, później już nie można nic edytować . Dlatego zawsze warto zweryfikować czy wszystko udało się wysłać według potrzeb określonych w ogłoszeniu.

Dlaczego warto?

Jako pracodawca doceniamy przede wszystkim innowacyjność i rozwój, ale równie ważne są cechy osobowe takie jak sumienności, rzetelności, bezstronności, empatia i życzliwość. Bardzo ważna dla nas jest profesjonalna i sprawna obsługa klienta, która jest związana z realizacją większości zadań Urzędu. Dlatego nasi pracownicy mogą liczyć na cykl szkoleń, które nie tylko rozwijają ich doświadczenie zawodowe, ale i kompetencje miękkie w zakresie samorozwoju i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Stale szukamy najskuteczniejszych metod pomagających w pracy naszym pracownikom, dlatego cenimy wewnętrzną komunikację i wspólne rozwiązywanie problemów.

Kliknij, aby czytać więcej Czytaj więcej

Dlaczego warto?

Sposoby wynagradzania i zatrudniania pracowników samorządowych regulują 3 podstawowe akty prawne. Oczywiście szczegóły zatrudnienia z każdą osobą są ustalane indywidualnie, jednak są pewne ramy, które pozwalają uzyskać pewność i stabilizację.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma szansę zostać pełnoprawnym pracownikiem samorządowym – dotyczy to zarówno pracowników urzędniczych jak i osoby zatrudnione na zastępstwo i na stanowiskach pomocniczych.

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oferujemy:

 • Pierwszą umowę o pracę  zawsze na czas określony 6 m-cy. Kolejna może zostać zawarta czas określony lub nieokreślony.
 • Wynagrodzenie pracownika samorządowego, które składa się z obligatoryjnych elementów:
  • miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatku stażowego za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy (5%-20% – zgodnie z ustawą) – *liczy się m.in.: staż pracy z poprzednich zakładów pracy
  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13stki – zgodnie z ustawą)
  • nagrody jubileuszowej po osiągnięciu wymaganego ogólnego stażu pracy (od 75%-400% zgodnie z ustawą)
 • możliwość korzystania z ZFŚS oraz KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa)

Dodatkowo oferujemy różne rozwiązania pomagające w codziennym życiu zawodowym:

 • Stabilność zatrudnienia
 • Rozbudowaną procedurę Onboardingu – pomoc Buddy’ego i opiekuna merytorycznego, co pozwala wyeliminować stres pierwszych dni pracy i wspiera podczas służby przygotowawczej
 • Regularne godziny pracy zgodne z godzinamy pracy urzędu, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (Work Life Balance)
 • Elastyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym
 • Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego
 • Podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich, webinariach, konferencjach
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych
 • Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym. Zatrudniamy Baby Boomersów, iXy Ygreki i Zety – doceniając wiedzę i różnorodność.
 • Możliwość uczestnictwa w wielu ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta
 • Lunch bar na terenie Urzędu – gdzie zawsze możesz zjeść ciepły posiłek podczas przerwy
 • Bezpłatny, zadaszony i strzeżony parking dla samochodów, rowerów, skuterów, hulajnóg

Co oferujemy

Stabilność zatrudnienia, regularne godziny pracy, dzięki czemu zachowasz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, przyjazne warunki umożliwiające pogodzenie sfery zawodowej z życiem prywatnym.

Możliwość rozwoju zawodowego w pionie i poziomie struktury Urzędu Miejskiego, podnoszenie kompetencji: udział w kursach, szkoleniach branżowych i miękkich, dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych.

Praca w zróżnicowanym zespole, pod okiem osób z dużym doświadczeniem zawodowym.

Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach rozwijających Dąbrowę Górniczą i markę miasta.

Rozbudowaną opiekę Onboardingową, która jest podzielona na część ogólną i merytoryczną.

Część ogólna to przeprowadzenie nowego pracownika przez wszystkie meandry funkcjonowania urzędu, kulturę pracy, pisane i niepisane zasady panujace u pracodawcy. Nowy pracownik zawsze jest witany welcomepackiem a pierwsze dni pracy upływają na niezbędnych szkoleniach i spotkaniach.

Kontakt

Wydział Kadr i Płac

tel. 32 2956740

e-mail: rekrutacja@dg.pl

Oferty Pracy