Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Powietrze

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w celu zebrania wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach...

EKODORADCA

Program Unii Europejskiej LIFE pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Dąbrowa Górnicza przystąpiła do projektu realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej LIFE pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Jej...

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023

27 stycznia 2021 r., Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023. Dzięki temu, mieszkańcy mogą...

Ciepło z powietrza

Ciepło z powietrza

„Czyste powietrze”

„Czyste Powietrze” to rządowy program, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych...

Monitoring powietrza – kamery termowizyjne

Kamera – widok normalny na hutę ArcelorMittal  Kamera termowizyjna – widok na hutę ArcelorMittal  Kamera – widok normalny na Koksownię  Kamera termowizyjna –...

Powietrze – monitoring jakości

Stan jakości powietrza na terenie miasta Dąbrowa Górnicza jest badany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach na stacji...