Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

„Czyste powietrze”

Drukuj

W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym zainteresowani mieszkańcy, z pomocą pracownika, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

W ramach działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego można uzyskać informacje o zasadach Programu, materiały informacyjne, a także pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Aby skorzystać z konsultacji lub złożyć wniosek, należy umówić termin wizyty pod nr telefonu: 32 295 68 13.

Punkt konsultacyjny czynny jest:

 • w poniedziałki w godz. 8:00 – 13:00
 • w czwartki w godz. 12:30 – 17:30

DLA KOGO

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program umożliwia uzyskanie dofinansowania m. in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
 • docieplenie przegród budowlanych,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Na szczegółowe konsultacje w Punkcie należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

1. Imię i nazwisko, adres, PESEL Wnioskodawcy, adres e-mail, nr telefonu.

2. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy na druku NFOŚiGW. (link do druku)

3. Oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na druku NFOŚiGW. (link do druku)

4. PIT roczny (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) lub zaświadczenie MOPS

§ W przypadku PIT -11 lub PIT-11a należy zwrócić się do Urzędu Skarbowego po kopię PIT-37 lub innego PIT-u, którym wnioskodawca jest rozliczany.

5. Nr Księgi Wieczystej w formacie KA1D/xxxxxxxx/x.

6. Numer ewidencyjny działki.

7. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.

8. Powierzchnia całkowita budynku w m2 (powierzchnia mierzona po zewnętrznym obrysie budynku).

9. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m²).

10. Jeśli inwestycja jest zrealizowana, data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Uwaga: zgodnie z zasadami programu faktura nie może być wystawiona wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

PROGI DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO DOTACJI

Podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tyś. zł. (wynikający z PIT)

Ø dofinansowanie na poziomie 40-55%

Podwyższony*- przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

– dofinansowanie na poziomie 70-80%

Najwyższy* -przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

– dofinansowanie na poziomie 100%

* W przypadku podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania dochód na członka rodziny powinien być potwierdzony w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez MOPS.

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Dąbrowa Górnicza (stan na 31.03.2024r.):

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 1133
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 957
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 721
 • Kwota wypłaconych dotacji (zł): 9 582 508,18

Pliki do pobrania:

Załącznik 2 do wniosku – oświadczenie współwłaściciela/współmałżonka

Podgląd obrazu