Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

ekologia

OGÓLNA WALORYZACJA PRZYRODNICZA DĄBROWY GÓRNICZEJ 2020-2021

Ogólna waloryzacja przyrodnicza miasta Dąbrowy Górniczej wraz z oceną wpływu zmian klimatu na obszary chronione i cenne przyrodniczo. Waloryzację przyrodniczą wykonano w dwóch etapach, w...

Ekologia

Dąbrowa Górnicza nazwę swą zawdzięcza rosnącym tu dębom. Jest jednocześnie największym dębowym miastem w Europie. Dąbrowa Górnicza jest miastem zielonym, bogatym w jeziora i lasy....

Terminy składania wniosków o dotacje w Wydziale Ochrony Środowiska

Informujemy, że dotacje na: zmianę systemu ogrzewania, zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych, zadania związane z gospodarką wodno-ściekową, demontaż wyrobów zawierających azbest. przyjmowane będą do 30...

Standardy ochrony drzew w inwestycjach

W kartach określono ogólne zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Wszelkie wątpliwości oraz odstąpienia od zaleceń należy zgłaszać do Inspektora Nadzoru Dendrologicznego przed podjęciem jakichkolwiek...

Powietrze

Hałas

Zgodnie z definicją hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe i szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły....

Woda

Ziemia