ekologia

Ekologia

Dąbrowa Górnicza nazwę swą zawdzięcza rosnącym tu dębom. Jest jednocześnie największym dębowym miastem w Europie. Dąbrowa Górnicza jest miastem zielonym, bogatym w jeziora i lasy....

Powietrze

Woda

Ziemia

Emisje

Programy i plany

Ideą programów jest w pierwszej kolejności określenie diagnozy stanu środowiska, następnie wyznaczenie celów głównych i sformułowanie listy działań do realizacji, ze wskazaniem źródeł ich finansowania...