Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Terminy składania wniosków o dotacje w Wydziale Ochrony Środowiska

Drukuj

Przypominamy, że termin składania wniosków o dotacje na:

 • zmianę systemu ogrzewania

 • zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych

 • zadania związane z gospodarką wodno-ściekową

 • demontaż wyrobów zawierających azbest

upływa 30 września 2022 r.

 

Do dnia 15 listopada 2022 r. należy rozliczyć zadania, na które zostały już zawarte umowy na dotację.