Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

W poniedziałek, 5 czerwca, rozpocznie się uzupełniający nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Potrwa do 12 czerwca i prowadzony będzie elektronicznie.

Ruszył nabór do szkół średnich

W poniedziałek, 15 maja, rozpoczęła się rekrutacja do dąbrowskich szkół średnich. Nabór prowadzony jest elektronicznie.

dgm_aktualnosci

Mieszkania w TBS. Do 28 kwietnia można składać wnioski

We wtorek rozpoczął się nabór wniosków o najem mieszkań w ramach TBS. Potrwa do 28 kwietnia. Do dyspozycji dąbrowian w trzech nowych blokach będzie 168 lokali.

500 +. Trzeba złożyć wniosek na kolejny okres

31 maja skończy się okres świadczeniowy 500+. Żeby zachować ciągłość wypłat na kolejny rok, rodzice i opiekunowie do końca kwietnia powinni złożyć nowy wniosek.

Postępowanie w sprawie pozwoleń wodnoprawnych

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach informuje, że na wniosek Pełnomocnika Spółki Dąbrowskie Wodociągi Sp.z.o.o. z/s przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie...

Obwieszczenie o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Wojewoda Śląski  wydał decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 583/4 położonej w gminie m. Dąbrowa Górnicza, obręb 0013 Strzemieszyce Wielkie, w...

Do końca czerwca mieszkańcy powinni zgłosić przydomowe oczyszczalnie i zbiorniki bezodpływowe

Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponad 12 mln zł na inicjatywy mieszkańców

W roku 2023 w mieście realizowane będą dwa procesy, w ramach których mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań do realizacji na rok 2024.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU MIESZKANIA

Gmina Dąbrowa Górnicza ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań budowanych w ramach realizacji inwestycji przy ul. Kwiatkowskiego w Dąbrowie Górniczej.

Decyzja wojewody o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Wojewoda Śląski wydał decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka ok. 1000m gazociągu w/c DN250 MOP 5,5MPa relacji: Trzebiesławice...

Więcej