Konsultacje społeczne

Wydział Ekologii i Rolnictwa organizuje 26 kwietnia od 15.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego otwarte spotkanie dla mieszkańców dotyczące projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Dąbrowa Górnicza do 2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

Zaproszenie dla przedsiębiorców

26 kwietnia odbędzie się spotkanie informacyjno-warsztatowym nt. przygotowania przedsięwzięcia oraz opracowania i zgłoszenia karty projektu rewitalizacji w ramach aktualizacji Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022.

Nabór projektów

Prezydent Dąbrowy Górniczej ogłosił uzupełniający nabór projektów do aktualizowanego Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022

Znów problemy z CEPIK 2.0

Ze względu na problemy, które wystąpiły w całej Polsce z systemem CEPIK 2.0 z przyczyn niezależnych od dąbrowskiego urzędu nie jest możliwe dziś zarejestrowanie przyczep, naczep, motocykli , motorowerów a także ciągników rolniczych.

Wykazy lokali mieszkalnych

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia

Uwaga mieszkańcy!

W przypadku odnalezienia padłych dzików i ich szczątków prosimy o powiadamianie Całodobowej Służby Centrum Zarządzania Kryzysowego

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor

Do 30 czerwca 2018 r. można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

Przetarg na ogródki piwne

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami przetargu

Do oddania w najem i dzierżawę

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem

Do sprzedaży

Informacja o nieruchomości położonej ul. Korczaka przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Więcej