Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Budżet Obywatelski po raz trzeci

11 maja rusza nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Dąbrowy Górniczej. Wartość przedsięwzięć wykonanych w jego ramach może sięgnąć 4,7 mln zł, a o tym, co to będzie, we wrześniu zdecydują mieszkańcy.

Wpływasz na to, czym oddychasz

Każdy może mieć wpływ na poprawę jakości powietrza. Jak to zrobić? Np. stary, kopcący, węglowy kocioł zastąpić ekologicznym źródłem ciepła. Na taką wymianę można dostać dotację.

dgm_aktualnosci

W piątek USC pracuje dłużej

W piątek, 30 kwietnia, Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrowie Górniczej do godz.15.30 będzie sporządzał akty zgonu.

Konsultacje na temat zatrudnienia i rynku pracy

Trwają konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 - 2022. Uwagi można zgłaszać do 14 maja.

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /Zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Zbycie nieruchomości / Użyczenie nieruchomości) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego...

INFORMACJA O TERMINIE ROZPOCZĘCIA PRAC GEODEZYJNYCH NA TERENIE POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA

21 kwietnia 2021 r. na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza rozpoczną się prace geodezyjne prowadzone w związku z planowaną budową rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia.

Wspieraj lokalnie! – 1% podatku przekaż dąbrowskim organizacjom. Masz czas do końca kwietnia

Składając deklarację podatkową, możemy wesprzeć stowarzyszenia czy fundacje działające w Dąbrowie Górniczej.

Umów wizytę przed przyjściem do UM

Chcąc załatwić większość spraw w Urzędzie Miejskim, najpierw trzeba się umówić. Można to zrobić online albo telefonicznie.

Wpływasz na to, czym oddychasz

Każdy może mieć wpływ na poprawę jakości powietrza. Jak to zrobić? Np. stary, kopcący, węglowy kocioł zastąpić ekologicznym źródłem ciepła. Na taką wymianę można dostać dotację.

Więcej