Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
 • Wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzących
 • Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Aktualności – Nieruchomości), a także w Biuletynie...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

W związku z podjęciem zawieszonego postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 lutego 2020r, znak:WOŚ.420.119.2019.AS5.36, o środowiskowych...

dgm_aktualnosci

Obwieszczenie uzupełniające Wojewody Śląskiego dot. przebudowy gazociagu

Na podstawie art. 8 ust. 1c ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ....

Powiedz, co myślisz o parku

Ruszyły konsultacje dotyczące części parku Hallera. Ich wyniki będą podpowiedzią, jak w przyszłości można zagospodarować ten teren, żeby lepiej odpowiadał na oczekiwania tych, którzy spędzają tam czas.

Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Do 10 września wyłożony do wglądu będzie projekt operatu opisowo-kartograficznego z przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Obwieszczenie Prezydenta Sosnowca dot. odpadów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 13sierpnia 2021r., znak WEG-ROŚ.6220.1.17.2021.MC, informujące strony postępowania o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania...

Obwieszczenie dot. przebudowy gazociągu

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j....

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /Zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ...

Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

Od 23 sierpnia do 10 września wyłożony do wglądu będzie projekt operatu opisowo-kartograficznego z przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w trybie bezprzetargowym w nieodpłatne użytkowanie oraz w użytkowanie wieczyste

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – www.dabrowa-gornicza.pl (zakładka: Aktualności – Nieruchomości), a także w Biuletynie...

Więcej