Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że wydana została decyzja w sprawie dotyczącej nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Korzeniec....

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że wydano decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w...

dgm_aktualnosci

Wolne terminy na szczepienia w hali „Centrum”

W punkcie szczepień powszechnych, znajdującym się w hali "Centrum" (al. Róż 3), są dostępne wolne terminy na szczepienia przeciwko covid-19.

Wchodzą nowe przepisy. Ważne dla kierowców i pieszych

1 czerwca zmieniają się niektóre przepisy ruchu drogowego, szczególnie ważne dla bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

Mieszkańcy zgłosili swoje pomysły

29 projektów zgłoszono w ramach Budżetu Obywatelskiego. Te, które pozytywnie przejdą weryfikację, we wrześniu trafią pod głosowanie dąbrowian.

Bezrobotni mogą dostać wsparcie na wejście w biznes

Bezrobotni z Dąbrowy Górniczej mają szansę otrzymać wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie może sięgnąć 30 tys. zł. Propozycja skierowana jest do osób powyżej 30 roku życia.

Piątek, 4 czerwca dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim

Dyżur pełnić będzie Urząd Stanu Cywilnego

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /Zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ...

Powstaje program dla niepełnosprawnych. Trwają konsultacje

Niepełnosprawni albo ich opiekunowie mogą wziąć udział w ankiecie, w której wypowiedzą się na temat swojej sytuacji i problemów. Wyniki przydadzą się przy przygotowaniach miejskiego programu, który ma pomóc im w codziennym funkcjonowaniu.

Budżet na ostatniej prostej

Dobiega końca termin składania propozycji do Budżetu Obywatelskiego – można to zrobić do poniedziałku, 24 maja.

Więcej