Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

obwieszczenie

„Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego – działka nr 815/12 (obręb Ujejsce [0017])”....

Informacja o zmianie siedzib lokali wyborczych w Strzemieszycach

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach siedziby lokali Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 61 i 62 zostały przeniesione do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Ofiar Katynia 93 w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach.

dgm_aktualnosci

Rozpoczęliśmy nabór wniosków do programu STOP SMOG W GZM

Chcesz ocieplić dom? A może zmienić sposób ogrzewania? Program STOP SMOG pomoże ci zrealizować te plany bez kredyty czy pożyczki. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2023 r.

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji

Informacje o wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji, dotyczących pozwoleń wodnoprawnych.

Obwieszczenie wojewody śląskiego

Obwieszczenie wojewody śląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.:Przebudowa...

Zrealizowane zadanie Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023

Gmina Dąbrowa Górnicza po raz kolejny wykonała zadanie pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023”’ zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach którego dzieci z dąbrowskich jednostek oświatowych wyjeżdżają na tzw. „zielone szkoły”.

Można składać wnioski o świadczenie 300 plus

Od 1 lipca, rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. Świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku od 7 do 20 lat, uczące się w szkole, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.

Zakaz kąpieli w Pogorii I

AKTUALIZACJA: KĄPIELISKO POGORIA I ZNOWU OTWARTE!

Złóż wniosek o 500 plus do końca czerwca, by nie stracić pieniędzy za ten miesiąc

Rodzice, którzy chcą mieć kontynuację wypłaty 500 plus na dziecko, muszą do 30 czerwca złożyć wniosek o to świadczenie. Złożenie go po tym terminie spowoduje, że nie dostaną środków za ten miesiąc.

Zmiany dla kierowców i właścicieli pojazdów. Nowe terminy ważności dokumentów i załatwiania spraw

1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym zmienią się terminy ważności niektórych dokumentów, obowiązujące w trakcie pandemii. Będzie również mniej czasu na załatwienie spraw.

Więcej