Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Polityka prywatności

Drukuj

Polityka Prywatności strony internetowej miasta Dąbrowa Górnicza odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy:

I.    Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21.           

II.    Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych  wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza jest Pan Rafał Stańko. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:                                   
e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl, tel. (32) 295 68 25.

III Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowuje zapytania HTTP, kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana jest przez protokół HTTP, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
  w przypadku, gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

IV Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać w/w dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Urzędu Miejskiego ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, Urząd Miejski zaprzestanie przetwarzania danych
  w tym celu.

V Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.

VI Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody,    a przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO.

Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.

VII Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII Pliki cookies i wykorzystywanie danych

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane w pamięci komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia użytkownika. Dane te zapisywane są celem zapamiętania parametrów użytkownika w trakcie trwania sesji, a także zbierania informacji statystycznych
o odwiedzinach strony Urzędu Miejskiego. Dane na stronie Urzędu Miejskiego nie są profilowane i nie są zbierane również żadne dane, które mogłyby zidentyfikować użytkownika. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego są zamieszczone odnośniki do oficjalnych profili Urzędu Miejskiego w serwisach: Facebook, Instagram, Youtube. Zasady przetwarzania danych przez te serwisy określone są w ich regulaminach. Urząd Miejski nie przekazuje ww. serwisom żadnych danych osobowych.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt pod adresem: zgorska@dabrowa-gornicza.pl

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail) zawarte na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Urząd przechowuje korespondencję ze swoimi Klientami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Klienta.

IX Odnośniki do innych stron

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać
się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego portalu internetowego.

W przypadku gdy oferta Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości urząd może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Korzystając z Portalu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza akceptujesz zmiany w Polityki Prywatności i zobowiązujesz się do stałego kontrolowania jej zmian.

X. Środki ochronne dla strony www.

Strona internetowa Urzędu Miejskiego stosuje Certyfikat SSL do ochrony transmisji. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zarządza stroną www zgodnie z zapisami Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej w organizacji. Oprogramowanie strony www podlega bieżącej aktualizacji.