Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki
 • Wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzących
 • Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Woda

Monitoring jakości wód

Wydział Ekologii i Rolnictwa corocznie prowadzi lokalny monitoring jakości wód powierzchniowych oraz jakości wód ze źródełek zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. W roku 2017...

Ochrona wód

22/12/2016  W celu wyeliminowania przedostawania się do ziemi i do wód powierzchniowych nie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych stworzona została alternatywna metoda ich zagospodarowania na obszarach w...

Rzeki i zbiorniki wodne

22/12/2016  Dąbrowa Górnicza usytuowana jest w dorzeczu rzeki Przemszy i Białej Przemszy. Przez tereny miasta przepływają Trzebyczka, Pogoria, Babia Ława, Pagor stanowiące dopływy Przemszy oraz...