Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Monitoring jakości wód

Drukuj

Wydział Ekologii i Rolnictwa corocznie prowadzi lokalny monitoring jakości wód powierzchniowych oraz jakości wód ze źródełek zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

W roku 2017 badania prowadzone były jeden raz w miesiącu w okresie od maja do października.

Punkty poboru wód powierzchniowych zlokalizowane były:
– Wlot do zbiornika Pogoria I
– Wylot ze zbiornika Pogoria I
– Wlot do zbiornika Pogoria III
–  Rzeka Rakówka

Punkty poboru wód ze źródełek zlokalizowane były:

– Strzemieszyce:
– pompka przy ul. Majewskiego – obok torów kolejowych,
– pompka przy ul. Transportowej obok nr 4,
– źródło przy ul. Strzemieszyckiej obok nr 134 tzw.”Wywierzyska”
– źródło przy ul. Majewskiego na wysokości posesji nr 189

– Ząbkowice:
– Park Tysiąclecia w rej. ul. Szosowej; naturalny wypływ,
– Park Tysiąclecia w rej. ul. Zdrojowa; źródło obudowane
– Basiula ul. Kusocińskiego obok nr 9 – naturalny wypływ,

Wyniki badań z okresu objętego monitoringiem – Monitoring 2017

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych badana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach monitoringu państwowego udostępniona jest na stronie www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/informacje/stan2015/i

 Jakość wody wodociągowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dąbrowskie Wodociągi w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzą ocenę przydatności wody do spożycia poprzez harmonogramowe badanie wody w akredytowanym laboratorium Dąbrowskich Wodociągów oraz zewnętrznym laboratorium specjalistycznym  http://www.dabrowskie-wodociagi.pl/jako%C5%9B%C4%87-wody.aspx

 Jakość wody w kąpieliskach

Aktualna ocena jakości wody w kąpieliskach na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej prezentowana jest w okresie podlegającym monitoringowej na stronie Serwis Kąpieliskowy – Główny Inspektorat Sanitarny (gis.gov.pl)