Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki
 • Wersja dla niedowidzących Ikona wersja dla niedowidzącychWersja dla niedowidzących
 • Ikona wersja dla niepełnosprawnych Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Ochrona wód

Drukuj

22/12/2016

 W celu wyeliminowania przedostawania się do ziemi i do wód powierzchniowych nie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych stworzona została alternatywna metoda ich zagospodarowania na obszarach w których brak jest istniejącej  sieci kanalizacji sanitarnej w postaci dofinansowania dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych. Efektem tych przedsięwzięć, podejmowanych przez mieszkańców jest sukcesywna poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych na terenie naszego miasta.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania dotacji

 

Dla obszarów w których wybudowana została sieć kanalizacyjna istnieje możliwość ubiegania się o dotację na wybudowanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej w oparciu  o Uchwałę Rady Miejskiej z 2015r.