Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

OGÓLNA WALORYZACJA PRZYRODNICZA DĄBROWY GÓRNICZEJ 2020-2021

Drukuj

Ogólna waloryzacja przyrodnicza miasta Dąbrowy Górniczej wraz z oceną wpływu zmian klimatu na obszary chronione i cenne przyrodniczo.

Waloryzację przyrodniczą wykonano w dwóch etapach, w latach 2020-2021, na zlecenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

Dąbrowa Górnicza_waloryzacja przyrodnicza_2020-2021
Dąbrowa Górnicza_waloryzacja_2020-2021_zał_1
Dąbrowa Górnicza_waloryzacja_2020-2021_zał_2