Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

EKODORADCA

Drukuj

Program Unii Europejskiej LIFE pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Dąbrowa Górnicza przystąpiła do projektu realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej LIFE pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Jej głównym założeniem jest jakość i czystość powietrza, jednakże nie zapominamy też o innych aspektach życia z poszanowaniem środowiska. Celem jest podjęcie ambitnych i zdecydowanych działań, które mają poprawić jakość środowiska w naszym województwie, m.in. poprzez wzmocnienie działań programowych, edukacyjnych oraz popularyzowanie proekologicznych praktyk.

Ponieważ jednym z głównych punktów projektu jest stworzenie systemu wsparcia doradczego, w Dąbrowie Górniczej – zgodnie z założeniem projektu – zatrudniono ekodoradcę.

Naszym ekodoradcą jest pan: Robert Gabrek.

Zadaniem Ekodoradcy jest m.in.:

· udzielanie informacji na temat możliwości pozyskania dotacji na wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe, instalację odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynku lub jego części;

o Czyste Powietrze

o STOP SMOG

o Mój prąd

o Moje ciepło

· wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie;

· koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu;

· prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza;

· udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy.

Jak skorzystać z pomocy ekodoradcy?

Z usług ekodoradcy mieszkańcy naszego miasta mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.

· poniedziałek w godz. od 8.00 do 15.00

· wtorek w godz. od 8.00 do 15.00

· środa w godz. od 8.00 do 15.00

· czwartek w godz. od 8.00 do 17.30

· piątek w godz. od 8.00 do 12.30

W celu uzgodnienia terminu spotkania należy zadzwonić pod numer telefonu: 32 295 68 13 lub przez korespondencję elektroniczną e-mail: rgabrek@dg.pl

Ekodoradcę będzie można spotkać także podczas spotkań z mieszkańcami, konferencji ekologicznych czy na imprezach miejskich, gdzie będzie przybliżać tematykę związaną z ograniczeniem niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________

Dzięki wykonanemu audytowi efektywności energetycznej, można ubiegać się o białe certyfikaty. Certyfikaty te można otrzymać za planowane działanie podnoszące efektywność energetyczną. Świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat) otrzymać można za przedsięwzięcie, które spowoduje roczną oszczędność energii finalnej nie mniejszą niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (420GJ/116MWh) lub za grupę działań, które łącznie przyczynią się do oszczędności 10 toe. Białe Certyfikaty wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Stanowią one prawa majątkowe i mają wartość pieniężną.

Białe certyfikaty dają wymierny zysk finansowy (dodatkowe środki pieniężne) każdemu przedsiębiorstwu/podmiotowi. Każda zaoszczędzona tona oleju ekwiwalentnego poza mniejszymi kosztami energii pozwoli osiągnąć dodatkowe zyski ze sprzedaży Certyfikatu na Towarowej Giełdzie Energii.

Wartość Białych Certyfikatów rośnie systematycznie o określoną wartość, co reguluje odpowiednia ustawa – jest to 5% poprzedniej wartości w skali roku. Obecnie, w 2023 roku, opłata zastępcza za 1 toe wynosi 2010 zł. W 2024 roku będzie wynosić 2110 zł.

Przykłady przedsięwzięć, za które można uzyskać białe certyfikaty:

– izolacja instalacji przemysłowych (m.in. sieci ciepłowniczej, ciągów technologicznych, systemu transportu mediów technologicznych, transport gazów technologicznych i sprężonego powietrza itd.),

– termomodernizacja budynków (m.in. ocieplenie przegród, wymiana stolarki na energooszczędną, montaż wentylacji z układem odzysku ciepła, montaż rolet zacieniających itd., modernizacja systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.),

– modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła,

– modernizacja źródła ciepła,

– modernizacja urządzeń potrzeb własnych (m.in. wentylatory, pompy, silniki elektryczne, sprężarki itd.),

– przedsięwzięcia ograniczające straty energii (m.in. układy do kompensacji mocy biernej, wymiana transformatorów, modernizacja sieci ciepłowniczych itd.),

– przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych (np. odzysk ciepła ze strumienia ścieków).

Poniżej w tabelach zamieszczono zestawienie szacowanej oszczędności energii, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych Porozumieniem z wyłączeniem przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 11c ust. 3a Ustawy, w podziale na poszczególne Gminy

Bytom Dąbrowa Górnicza Katowice Tychy Zabrze

szacowana oszczędność

energii w t.o.e. 14,38 63,22 63,48 52,89 57,47

Będzin Bieruń Bobrowniki Gierałtowice Sośnicowice Mysłowice

szacowana oszczędność

energii w t.o.e. 46,03 55,67 58,12 55,67 57,16 59,09