Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

EKODORADCA

Drukuj

Program Unii Europejskiej LIFE pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Dąbrowa Górnicza przystąpiła do projektu realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej LIFE pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Jej głównym założeniem jest jakość i czystość powietrza, jednakże nie zapominamy też o innych aspektach życia z poszanowaniem środowiska. Celem jest podjęcie ambitnych i zdecydowanych działań, które mają poprawić jakość środowiska w naszym województwie, m.in. poprzez wzmocnienie działań programowych, edukacyjnych oraz popularyzowanie proekologicznych praktyk.

Ponieważ jednym z głównych punktów projektu jest stworzenie systemu wsparcia doradczego, w Dąbrowie Górniczej – zgodnie z założeniem projektu – zatrudniono ekodoradcę.

Naszym ekodoradcą jest pan Robert Gabrek.

Zadaniem Ekodoradcy jest m.in. udzielanie informacji na temat możliwości pozyskania dotacji na wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe, instalację odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynku lub jego części, wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu, prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy.

Jak skorzystać z pomocy ekodoradcy?

Z usług ekodoradcy mieszkańcy naszego miasta mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.

 • poniedziałek w godz. od 8.00 do 15.00

 • wtorek w godz. od 8.00 do 15.00

 • środa w godz. od 8.00 do 15.00

 • czwartek w godz. od 8.00 do 17.30

 • piątek w godz. od 8.00 do 12.30

W celu uzgodnienia terminu spotkania należy zadzwonić pod numer telefonu: 32 295 68 13 lub przez korespondencję elektroniczną e-mail: rgabrek@dg.pl

Ekodoradcę będzie można spotkać także podczas spotkań z mieszkańcami, konferencji ekologicznych czy na imprezach miejskich, gdzie będzie przybliżać tematykę związaną z ograniczeniem niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie.