Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Powietrze – monitoring jakości

Drukuj

Stan jakości powietrza na terenie miasta Dąbrowa Górnicza jest badany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ulicy Tysiąclecia 25a. Informacja o jakości powietrza w sposób ciągły dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach  – Śląski Monitoring Powietrza.

Ponadto od 2017 r. w Dąbrowie Górniczej na zlecenie Urzędu Miejskiego realizowany jest przez firmę ATMOTERM program badań zanieczyszczenia powietrza pyłem frakcji PM10 i PM2,5. Stacje wchodzące w skład dąbrowskiego systemu na bieżąco monitorują jakość powietrza w całym mieście. Odczyty można sprawdzać na dynamicznej mapie dostępnej pod linkiem: https://atmopolis.pl/dynamic_map/dabrowa.html