Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Monitoring powietrza – kamery termowizyjne

Drukuj

Kamera – widok normalny na hutę ArcelorMittal 

Kamera termowizyjna – widok na hutę ArcelorMittal 

Kamera – widok normalny na Koksownię 

Kamera termowizyjna – widok na Koksownię 

Widok rejestrowany i przekazywany jest przez kamerę termowizyjną, która rejestruje obrazy w dzień i w nocy, nawet w trudnych warunkach spowodowanych zadymieniem, kurzem lub mgłą. Rejestruje promieniowanie cieplne emitowane przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła. Kamera nie rejestruje światła ani kolorów. 

W zależności od ustawionego trybu termowizyjnego, obraz termiczny jest odpowiednio reprezentowany w formie zrozumiałej dla ludzkiego oka. Aktualnie kamera działa w trybie reprezentacji graficznej czarno-biało-czerwonej. Oznacza to, że im obiekt jest cieplejszy, tym jest jaśniejszy, najcieplejszy punkt na obrazie jest czerwony, a najzimniejszy czarny. Temperatury pośrednie reprezentowane są paletą szarości.