Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Zdrowie

Drukuj

Osobom z niepełnosprawnościami przysługują świadczenia zdrowotne w takim samym zakresie, jak wszystkim ubezpieczonym.

Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia na podstawie ustawy „Za życiem” mają prawo do korzystania poza kolejnością:

 • ze świadczeń w szpitalach oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
 • ze świadczeń w poradniach specjalistycznych bez skierowania,
 • ze świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej w ilości dostosowanej do potrzeb zdrowotnych,
 • do bezpłatnych wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania.

Świadczenie poza kolejnością oznacza, że:
świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia, poza kolejnością wynikająca
z listy oczekujących,
w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
świadczenie udzielane w poradniach specjalistycznych nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

W celu korzystania z powyższych uprawnień niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub uprawnienia wynikająca z Ustawy „Za życiem”.

 

Punkt Obsługi Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:
ul. Stanisława Kossutha 13, 40-844 Katowice

Godziny obsługi pacjentów:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
tel. 32 735 15 00
e-mail: kancelaria@nfz-katowice.pl

Punktu Obsługi Klienta Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Dąbrowie Górniczej:
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Telefoniczna Informacja Pacjenta 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu:
pod numerem 800 – 190 – 590
Przydatny link (gdzie się leczyć), (uprawnienia szczególne)

 

Opieka paliatywna i hospicyjna

to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi. Polega na objawowym leczeniu chorób nieuleczalnych, gdy nie można leczyć przyczyn, a choroba postępuje i znacznie ogranicza pacjentów.

Zadaniem opieki paliatywnej i hospicyjnej jest:

 • poprawienie jakości życia chorych,
 • zapobieganie bólowi (lub go uśmierzanie),
 • zapobieganie innym objawom somatycznym choroby (lub ich uśmierzanie),
 • łagodzenie cierpienia psychicznego.

Kiedy przysługuje opieka paliatywna i hospicyjna

 • chorym na chorobę, której nie da się wyleczyć (np. nowotwór, lub wrodzoną wadę rozwojową),
 • po otrzymaniu skierowania od lekarza.

Warunki udzielania świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej

 • stacjonarne – w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej,
  domowe – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia,
 • ambulatoryjne – w poradni medycyny paliatywnej;
 • perinatalna opieka paliatywna w ośrodku diagnostyki prenatalnej, w ośrodku kardiologii prenatalnej, w zakładzie genetyki, w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w
 • hospicjum stacjonarnym.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Dz.U. 2013 poz. 1347

Przydatne:
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Informacja telefoniczna o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

Obraz źródło: https://pl.freepik.com/