Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Dla mieszkańców

Drukuj

Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Dąbrowie Górniczej na lata 2022 -2026.

Realizacja zapisów zawartych w dokumencie ma przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu Program Działań na Rzecz OzN