Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Świat Głuchych

Drukuj

Osoby Głuche, bo tak należy o nich mówić, twierdzą, że pojęcie niesłyszący podkreśla ich dysfunkcję. Wolą określać się przymiotnikiem Głuchy, dlatego, że słowo to pisane z wielkiej litery określa ich odrębność kulturową, podkreśla ich przynależność do pewnej mniejszości kulturowo – językowej. Głuchy piszemy zawsze dużą literą i nie jest to określenie pejoratywne.

Głusi funkcjonują w świecie obrazu. Najczęściej posługują się Polskim Językiem Migowym (PJM). Warto wiedzieć, że w Polsce funkcjonują 2 języki migowe. Drugim jest system językowo -migowy.

Ogólnie przyjętym międzynarodowym symbolem Głuchych jest motyl. Motyle są głuche, a porównanie języka migowego do ich barwnych i trzepocących skrzydeł dopełnia znaczenia tego symbolu.

 

 

Informacje dla osób Głuchych. Polecane strony:

Baza certyfikowanych tłumaczy Polskiego Związku Głuchych https://cemn.pzg.org.pl/tlumacze/baza-tlumaczy/

Polski Związek Głuchych https://www.pzg.org.pl/

Świat Ciszy 

Świat Głuchych

Spotkania dla osób niesłyszących i niedosłyszących, borykających się z uzależnieniem od alkoholu

 

Filmy i programy z tłumaczem języka migowego