Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Baza społecznych specjalistów

Drukuj

Baza Społecznych specjalistów to wykaz dąbrowskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”
ul. Świętego Antoniego 107, 41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 261 91 44 ;
strona internetowa www.otwarteserca.com
adres e-mail stowarzyszenie@otwarteserca.com

Fundacja na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”
ul. Kazimierza Imielińskiego 4/19, 41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: 696 094 857;
strona internetowa www.wygrajmyrazem.org.pl
adres e-mail wygrajmyrazem@gmail.com

Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym
ul. 3 maja 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 601 454 023
strona internetowa www.neuron-society.eu
adres e-mail neuron01@o2.pl

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do Celu”
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 261-22-45
strona internetowa www.osw.dabrowa.pl/osrodek/stowarzyszenia/
adres e-mail razem.docelu@wp.pl

Stowarzyszenie Krokus
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: 787 125 673
adres e-mail krokus.dg@wp.pl

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Ósmy dzień”
ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 519 574 186
adres e-mail stowarzyszenie.8_dzien@wp.pl

Fundacja Wspieramy
ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
adres e-mail fundacjawspieramy@onet.pl

Fundacja Imago – Biuro Dąbrowa Górnicza (Dąbrowskie Centrum Asystenckie)
ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 512 813 201
adres e-mail daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział miejski oraz Wojewódzki
ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
adres e-mail b.tometczak@interia.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo: Linia
ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 502 512 850; 509 988 271
adres e-mail lasonmar@poczta.onet.pl

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej
ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 601 565 484
adres e-mail dabrowagornicza.pzn.org.pl

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare
ul. Marii Konopnickiej 78 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 606 761 131
adres e-mail stowarzyszenie@navigare.edu.pl

Stowarzyszenie „Razem głośniej”
ul. Wojska Polskiego 31, Dąbrowa Górnicza 41-300
adres e-mail razem.glosniej@gmail.com

Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza
ul. Niegowonicka 20A, 42-525 Dąbrowa Górnicza
tel.: 698 425 382
adres e-mail zaglebiedabrowa@poczta.fm

Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Sączewskiego 27, 42-500 Będzin
tel.: 502484524
adres e-mail magda1973-73@o2.pl

Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego „Astmooddech”
ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 601 501 658

Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków SOMA
ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: 668 510 056

Fundacja” Przystań”
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 92/170, 41-308 Dąbrowa Górnicza
tel.: 535 107 759
adres e-mail przystan.dg@gmail.com