Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Dostępność

Drukuj

Zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami sektor publiczny zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności w trzech obszarach:

 • dostępności architektonicznej
 • dostępności cyfrowej
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Przepisy zawarte w tej regulacji mają na celu stworzyć osobom ze szczególnymi potrzebami czyli osobom z niepełnosprawnościami czy np. seniorom warunki do bardziej samodzielnego i komfortowego korzystania z budynków i usług administracji publicznej i innych podmiotów publicznych (np. szkół, instytucji kultury, palcówek służby zdrowia, pływalni).

Na stronie internetowej każdego podmiotu publicznego w zakładce Deklaracja dostępności muszą znaleźć się informacje w zakresie jego dostępności. Publikowanie takiej deklaracji jest obowiązkowe dla każdego podmiotu. W Deklaracji podane są również dane kontaktowe osoby, do której można zgłosić brak dostępności i procedura żądania dostępności. Mieszkaniec ma prawo wymagać, aby urząd, do którego się wybiera, szkoła, biblioteka nie posiadały barier architektonicznych lub utrudnień w kontakcie z urzędnikiem/personelem. Dodatkowo, w każdym urzędzie jest koordynator dostępności, który dba o zapewnienie dostępności oraz do którego można zwrócić się o pomoc.

Poniżej informacje dotyczące dostępności wybranych podmiotów w mieście.

 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza;

 • Do wejścia głównego Urzędu prowadzi podjazd, drzwi rozsuwają się automatycznie.
 • Korytarze w budynku są przestronne, dwie windy wyposażone są w przyciski z alfabetem Braill’a, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.
 • W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta, pomiędzy stanowiskiem 15 a 16, znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.
 • Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu przed budynkiem Urzędu jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniająca do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
 • Po wcześniejszym zgłoszeniu, osoby niesłyszące mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim z pomocy tłumacza języka migowego – Marioli Węgrzynowicz. Zgłoszenia można przesyłać: telefonicznie: 32 295 67 00/ 32 296 69 38, mailowo: mwegrzynowicz@dg.pl lub poprzez nagranie wysłane do UM w języku migowym um@dg.pl
 • W Biurze Obsługi Klienta zainstalowana jest stacjonarna pętla indukcyjna, wspomagająca osoby z aparatem słuchowym, do dyspozycji mieszkańców dostępna jest również pętla indukcyjna przenośna.
 • W Biurze Obsługi Klienta skorzystać można z elektronicznej lupy powiększającej.

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6a – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:

 • Dostęp do poziomu 0 budynku jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Sale szkoleniowe na poziomie 0 są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na potrzeby osób niedowidzących drzwi oszklone w budynku zostały oklejone taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno – żółtym.
 •  budynku brak windy.
 • Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W budynku dostępna jest pętla indukcyjna przenośna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 2.

 • Budynek posiada dwa wejścia dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu umieszczona jest poręcz.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Po wejściu do budynku głównym wejściem po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny/biuro podawcze, w którym pracownik MOPS udzieli podstawowych informacji, skontaktuje z odpowiednim merytorycznie pracownikiem.
 • W prawym skrzydle, za punktem informacyjnym/biurem podawczym, za szklanymi drzwiami po lewej stronie znajduje się ogólnodostępna winda, umożliwiająca dostęp na każdą nadziemną kondygnację budynku. Na wyświetlaczu zobrazowana jest cyfra wskazująca kondygnację. W windzie zamontowane jest urządzenie (interkom) pozwalające przywołać pomoc w sytuacji awarii.
 • Obok windy znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Z tyłu budynku znajduje się parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami dla klientów oraz jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego po uprzednim kontakcie pod nr tel: 571-332-330 lub mailowo bnowicka@mops.com.pl – Konieczność kontaktu należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą.

Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Wyszyńskiego 1, Dąbrowa Górnicza

 • Budynek posiada dwa wejścia dla interesantów/pracowników. Wejście główne i boczne jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu umieszczona jest poręcz.
 • Punkt terenowy pracowników socjalnych zlokalizowany jest na drugim piętrze. Do budynku przynależy winda (wejście z chodnika obok Apteki) dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami wraz z oznaczeniami alfabetu Braille’a, która umożliwia wjazd na piętro.
 • Przy budynku znajduje się parking samochodowy, w niedużej odległości znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Chemiczna 2, Dąbrowa Górnicza

 • Budynek posiada jedno wejścia dla interesantów/pracowników. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu umieszczona jest poręcz.
 • Punkt terenowy pracowników socjalnych zlokalizowany jest na parterze, w lewym skrzydle budynku.
 • Przy budynku znajduje się parking samochodowy, z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Obrońców Pokoju 7, Dąbrowa Górnicza

 • Budynek posiada wejście dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu umieszczona jest poręcz.
 • Punkt terenowy pracowników socjalnych zlokalizowany jest na parterze.
 • Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Przedziałowa 7, Dąbrowa Górnicza

 • Do wejścia prowadzi nieutwardzony podjazd. Wzdłuż podjazdu umieszczona jest poręcz.
 • Punkt terenowy pracowników socjalnych zlokalizowany jest na parterze, do którego prowadzi jedno wejścia dla interesantów/pracowników.
 • Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się z drugiej strony budynku – od strony wejścia do przychodni).

Punkt terenowy pracowników socjalnych, ul. Łączna 31, Dąbrowa Górnicza.

 • Budynek posiada jedno wejścia dla interesantów/pracowników. Wejście nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych -wejście do budynku po kilku schodach z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.
 • Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 3 Maja 22, Dąbrowa Górnicza.

 • Budynek posiada jedno wejścia. Wejście nie jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wejście po jednym około 15 cm schodzie, brak barierki umożliwiającej podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.
 • Przy budynku brak jest wyznaczanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
  W przypadku wystąpienia niedostosowania powyższych punktów terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość uzyskania indywidualnego alternatywnego dostępu. W tym celu osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel: 571-332-330 lub mailowo bnowicka@mops.com.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12 ,Dąbrowa Górnicza

 • Wejście do budynku Urzędu posiada jeden stopień oraz podjazd odpowiedni dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed wejściem głównym znajduje się dzwonek przywoławczy, z którego w razie potrzeby może skorzystać osoba z niepełnosprawnością w celu wezwania pomocy pracownika Urzędu.
 • Budynek będący siedzibą Urzędu jest budynkiem dwukondygnacyjnym.
 • W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze.
 • Na schodach zamontowane są poręcze.
 • Przy budynku znajduje się parking samochodowy, z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Osoba z niepełnosprawnością prawo wstępu do budynku Urzędu wraz z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego po uprzednim kontakcie mailowo: e-mail: kada@praca-gov.pl lub telefoniczne : 32 262 37 39. Konieczność kontaktu należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. 3 Maja 22, Dabrowa Górnicza

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście od ulicy 3 Maja, oraz wejście od ulicy Sienkiewicza. Przy schodach do głównego wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
 • W budynku nie ma windy w związku z czym dostęp do gabinetów znajdujących się na pierwszym oraz drugim piętrze jest możliwy jedynie schodami.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest parter.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Jednostki organizacyjne Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zlokalizowane są w dwóch kompleksach budynków znajdujących się w Dąbrowie Górniczej: przy ul. Szpitalnej i ul. Krasińskiego.

 • Szpital dysponuje wejściami częściowo przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynkach szpitala korytarze są częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku szpitala znajduje się winda.
 • Informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku zamieszczone są na tablice informacyjne.
 • Informacji takich udziela również portier.
 • Część toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parkingach wyznaczone są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Szpital zapewnia dostępność wózków inwalidzkich dla pacjentów w Przychodniach Specjalistycznych.
 • Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.
 • Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Hala Widowiskowo – Sportowa CENTRUM

 • Udostępnionych jest pięć wejść od strony parkingu górnego , (drzwi otwierają się na zewnątrz) , oraz wejście od recepcji. Wejścia główne udostępnione są w dniach oraz godzinach organizowanych imprez.
 • W Hali znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych .
 • Hala Sportowa posiada parking, który mieści się od strony wejścia głównego; dostępne są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W Hali znajdują się cztery toalety dla osób z niepełnosprawnościami: dwie na poziomie ( -1) , jedna na poziomie ( 0), jedna na poziomie (1).
 • Pracownicy Hali oraz (pracownicy ochrony w dniu imprezy) udzielają wszelkiej pomocy zgodnie z możliwościami.

Hala Sportowa przy ulicy Swobodnej

 • Obiekt sportowy z salą gimnastyczną, zasadniczo przeznaczony jest dla zorganizowanych grup sportowych na zajęcia sportowe
 • Do obiektu prowadzi wejście znajdujące się od ulicy Swobodnej 46, znajduje się ono na poziomie terenu czyli a poziome „zero”.
 • Niepełnosprawni na wózkach korzystają z betonowego podjazdu w celu dostania się do budynku hali sportowej.
 • Dostępność korytarzy dla wszystkich użytkowników hali sportowej jest swobodna i nieutrudniona, dotyczy to również osób z niepełnosprawnościami.
 • Sala gimnastyczna, inne pomieszczenia, szatnie, sanitariaty , mieszczące się na parterze budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami .
 • Wszystkie drzwi w budynku hali sportowej mają odpowiednią szerokość, zapewniającą swobodny dostęp do pomieszczeń, również dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przy budynku znajduje się obszerny parking.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, a samej informacji w tym zakresie udzielają pracownicy hali sportowej.

Baza Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjna „Eurocamping” w Błędowie

 • Domek recepcji znajduje się przy głównym wejściu na teren obiektu. Domek recepcji przystosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach.
 • Do recepcji prowadzi pochylnia dla wózków. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Przy drzwiach jest dzwonek.
 • Pracownicy recepcji posiadają również podgląd dzięki kamerom monitoringu.
 • Trzy domki campingowe przystosowane są do pobytu osób z niepełnosprawnościami.
 • Z poziomu terenu do drzwi wejściowych otwierających się na zewnątrz prowadzi wybrukowany podjazd.
 • Na parterze znajduje się część sypialna, aneks kuchenny oraz toaleta i prysznic przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parterze przy łóżku zamontowany jest przycisk, który daje sygnał dźwiękowy w domku recepcji. Oznacza on prośbę o pomoc.
 • Na terenie obiektu są 4 węzły sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami: 3 w domkach campingowych oraz 1 w budynku sanitariatów.
 • Na teren obiektu i do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona

 • Wejścia do budynku administracyjnego znajduje się od strony wewnętrznej obiektu, od strony boisk.
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Na zewnątrz budynku administracyjnego znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu przed obiektem również znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III

 • Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, od strony boiska, drzwi otwierane są na zewnątrz.
 • Punkt informacyjny znajduje się na wprost drzwi wejściowych. Osoby z niepełnosprawnościami mają bezpośredni kontakt z obsługą.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w osobnym budynku, usytuowanym w odległości ok. 20m od budynku głównego.
 • Kabina jest w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie obsługi obiektu, punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym, tel. 509 407 660.
 • Na parkingu głównym wyznaczono 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Plaża Miejska Pogoria I

 • Do plaży prowadzą dukty leśne , brak dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na utwardzonym placu przed wejściem na plaże znajduje się toaleta przenośna dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Obiekt nie posiada parkingu
 • Obiekt dostępny jest bez ograniczeń dla osób z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Pałac Kultury Zagłębia

 • Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się za budynkiem PKZ, od strony wschodniej na parkingu przy ulicy Górników Redenu .
 • Z przodu budynku po lewej i prawej stronie znajdują się 2 podjazdy dla wózków inwalidzkich.
 • Przy schodach przed budynkiem PKZ nie ma poręczy, ale podjazdy dla wózków inwalidzkich wymienione powyżej posiadają poręcze.
 • Przy środkowych frontowych drzwiach wejściowych do budynku na wysokości około 100-110 cm od podłoża znajduje się dzwonek. Jest oznaczony kontrastującym kolorem. Jego naciśnięcie przywołuje pomoc osoby z punktu informacyjnego, która jest do Państwa dyspozycji w godzinach pracy instytucji.
 • Drzwi wejściowe mają szerokość dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością, otwierają się także dwuskrzydłowo. Aby skorzystać z pomocy pracownika punktu informacyjnego, prosimy przywołać go dzwonkiem znajdującym się przy środkowych drzwiach.
 • Na parterze przy wejściu głównym brak jest poręczy przy schodach. Rekomendujemy skorzystanie z platformy, którą obsługuje pracownik punktu informacyjnego.
 • Schody w holu głównym nie są oznaczone dla potrzeb osób niedowidzących. Rekomendujemy skorzystanie z platformy, którą obsługuje pracownik punktu informacyjnego.
 • Platforma parter: Platforma dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu głównym po lewej stronie, obsługuje ją pracownik punktu informacyjnego.
 • Na poziomie -1 przy wyjściu z galerii sztuki znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością, obsługiwana jest przez pracowników BMS oraz pracowników Galerii Sztuki.
 • Lada przy punkcie informacyjnym dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz na wózkach inwalidzkich.
 • Kawiarnia znajduje się na parterze z prawej strony holu głównego, w razie konieczności rekomendujemy pomoc pracownika punktu informacyjnego. Wejście oraz wysokość lady, a także układ stolików umożliwiają korzystanie z kawiarni osobom z niepełnosprawnością ruchową.
 • Brak oznaczeń drzwi od windy, przycisk przywołujący windę znajduje się z prawej strony na wysokości ok 75 cm od podłogi.
 • Przyciski wewnątrz windy są oznaczone alfabetem Braille’a, rekomendujemy skorzystanie z pomocy pracownika punktu informacyjnego lub BMS.
 • Po obu stronach holu w kieszeniach znajdują się szatnie. W szatni są niskie blaty, osoba na wózku nie będzie miała problemu, aby z niej skorzystać. Zdarza się, że podczas niektórych wydarzeń czynna jest tylko jedna szatnia.
 • W Sali teatralnej znajdują się 4 miejsca dla wózków inwalidzkich. Ze względu na bezpieczeństwo osób na wózkach, miejsca te znajdują się w ostatnim rzędzie z lewej strony przy drzwiach wyjściowych. Aby zarezerwować miejsce dla wózków na konkretne wydarzenie, należy skontaktować się telefonicznie z kasą lub działem organizacji imprez i widowni. Miejsca dla opiekuna osoby niepełnosprawnej można dokupić w miarę ich dostępności. Ze względów bezpieczeństwa, nie ma możliwości aby osoby na wózkach inwalidzkich siedziały w bliższych rzędach. Osoby posiadające trudności z poruszaniem się, chodzące o kulach lub o balkoniku, proszone są o rezerwowanie miejsc w tylnych rzędach, tak, aby można było w razie potrzeby sprawnie przeprowadzić ewakuację.
 • Na każdym poziomie znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Winda prowadząca na poddasze znajduje się w lewym skrzydle budynku, rekomendujemy skorzystanie z pomocy pracownika punktu informacyjnego lub BMS.
 • Istnieje możliwość wejścia do obiektu z psem asystującym.
 • Dostęp na scenę dla osób występujących na wózkach inwalidzkich jest możliwy po uprzednim ustaleniu szczegółów z realizatorem wydarzenia z ramienia PKZ. Niestety w kulisach i garderobach nie posiadamy toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Muzeum Miejskie „Sztygarka”, ul. Legionów Polskich 69, Dąbrowa Górnicza Kopalnia Ćwiczebna, ul. Górnicza, Dąbrowa Górnicza

 • W budynku znajdują się dwa wejścia, wejście główne od Legionów Polskich oraz wejście dla pracowników od strony Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”
 • Do budynku prowadzi chodnik ze schodami.
 • Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Przy drzwiach wejściowych znajdują się schody. Jest możliwość skorzystania ze schodołazu. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownicy pomagają w wejściu do obiektu.
 • Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownicy pomagają w wejściu do obiektu.
 • Ekspozycje znajdują się na 3 poziomach (przyziemie, parter i pierwsze piętro), w budynku nie ma windy.
 • W budynku znajduje się specjalna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na terenie Muzeum i Kopalni Ćwiczebnej nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych od strony Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”
 • Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych od strony Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”
 • Kopalnia Ćwiczebna nie jest udostępniona dla niepełnosprawnych.