Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
21 listopada 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej

Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej  informuje, że zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dg.pl  (zakładka: Aktualności – Nieruchomości) i www.bip.dg.pl (zakładka: Spisy podmiotowe – Zbycie nieruchomości) a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego www.suw.bip.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia i wykazy nieruchomości – Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykaz nieruchomości Gminy w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, na podstawie Zarządzenia nr 332/23 Wojewody Śląskiego z dnia 29 września 2023 r., położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Myśliwskiej, oznaczonej jako działka nr 5331/1, obręb: 0013, Strzemieszyce Wielkie.

Wykaz Myśliwska

 

Czytaj więcej

Biznes

„Lokal na start” po raz dziewiąty czeka na przedsiębiorców

Nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wiadomości

Nie bądź obojętny na sytuację bezdomnych

Rekreacja

Twarde Pierniki nie odpuściły. Torunianie z Dąbrowy wywieźli wygraną