Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
3 czerwca 2022

Przemilczane fakty w reportażu TVP1

Drukuj

Stanowisko Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie reportażu na temat sytuacji w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej wyemitowanego 30 maja 2022 roku w Magazynie reporterów „Alarm!” w TVP 1.

W poniedziałek 30 maja na antenie TVP 1, w Magazynie reporterów „Alarm!”, wyemitowany został reportaż poświęcony sytuacji w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Choć zapowiedź programu wskazywała, że reportaż będzie relacją dwóch stron sporu między jedną z nauczycielek a dyrektorem szkoły, to jednak w praktyce materiał okazał się stronniczy, a w reporterskiej relacji zabrakło rzetelności i istotnych faktów.

Program sugeruje „aferę mobbingową”, której nie ma, co więcej – widzowie mogli odnieść wrażenie, że to sam dyrektor szkoły inspiruje postępowania dyscyplinarne, jakie toczą się wobec nauczycielki.

W rzeczywistości marcowe decyzje – o zawieszeniu w czynnościach oraz o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego – zostały podjęte w efekcie skargi na zachowanie nauczycielki godzące w dobro uczniów. Skargę złożyli uczniowie i ich rodzice, dotknięci słowami, jakie nauczycielka wypowiedziała w trakcie lekcji. Podejmując decyzję o zawieszeniu dyrektor realizował ustawowy obowiązek wynikający z zapisów Karty Nauczyciela.

Co istotne, decyzja o zawieszeniu nauczycielki w czynnościach służbowych była weryfikowana przez komisję dyscyplinarną działającą przy wojewodzie, a następnie komisję odwoławczą działającą przy Ministrze Edukacji i Nauki. Finalnie została utrzymana w mocy, co potwierdza zasadność działania dyrektora Piotra Pakuły. Postępowanie dyscyplinarne dotyczące wspomnianych zachowań pozostaje w toku, a uczniowie, których dobra zostały naruszone, oraz ich rodzice domagają się od dyrekcji szkoły zmiany nauczyciela.

Powyższe informacje zostały przekazane ekipie TVP zarówno przez dyrektora szkoły, jak i rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. W reportażu jednak je pominięto.

W reportażu zabrakło też szerszego komentarza do sprawy karnej, w której nauczycielka była oskarżoną. Sprawa zakończyła się prawomocnie warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Zachowanie i postawa nauczycielki zostały ocenione przez sąd powszechny, jednak w reportażu zaprezentowano tylko wypowiedź nauczycielki, która wyrokiem czuje się skrzywdzona. Nie wspomniano, że w świetle przepisów warunkowe umorzenie postępowania może mieć miejsce tylko wtedy, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości.

Miasto jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe nie ingeruje w ewentualne spory w relacjach pracownicy – kierownictwo tych jednostek, nie ma bowiem w tym zakresie kompetencji. Równocześnie Miasto nie może być obojętne wobec zamieszczanych w środkach masowego przekazu nierzetelnych informacji godzących w dobre imię szkoły, zwłaszcza o tak wysokiej renomie jak w przypadku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, jak również podważających zaufanie do dyrektora szkoły. Piotr Pakuła – realizując swoje obowiązki ustawowe w sposób prawidłowy i stając po stronie ucznia – jest na ogólnopolskiej antenie stygmatyzowany jako mobber przez nieobiektywnych autorów reportażu.

Mając to na uwadze czuję się w obowiązku poinformować opinię publiczną o przemilczanych w reportażu faktach i wyrazić opinię o wyemitowanym w TVP materiale.

Bartosz Matylewicz, rzecznik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Czytaj więcej

Biznes

Czerwiec pod znakiem przedsiębiorczości

Wiadomości

Zmiany w komunikacji od 1 czerwca. Nowe linie, trasy i przystanki autobusowe

Strona główna

Zapraszamy na historyczny spacer ulicą 3 Maja

Strona główna

Dąbrowski Dzień Seniora