Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
27 czerwca 2018

Konsultacje Programu Rewitalizacji

Drukuj

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów przekazuje do konsultacji społecznych i przygotowania aktualizacji dokumentu „Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022”.

Konsultacje społeczne, o których mowa powyżej skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza. Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 2561.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 26.06.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz przygotowania aktualizacji dokumentu „Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022”

Etap 1 – w terminie: 27czerwca -15 lipca 2018r.- zbieranie uwag do obecnie obowiązującego „Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza (aktualizacja 2016)”

Etap II – w terminie: do 20 sierpnia 2018r.- uzyskanie opinii Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do „Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza (aktualizacja 2018)”

Etap III – w terminie: do 21 sierpnia 2018r.- Prezentacja dokumentu Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

Etap IV – w terminie: 22 sierpnia – 10 września 2018r.- konsultacje pisemne oraz dyżury dla mieszkańców.

Uwagi do dokumentu można przekazać do Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w:

a) formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

b) formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

Z projektem można zapoznać się także bezpośrednio w Biurze Rozwoju miasta i Obsługi Inwestorów (osoby odpowiedzialne – Ewa Fudali – Bondel – Kierownik BRI; Aneta Nowak – Główny Specjalista, tel. 32 295 68 85, pok. 421, e-mail aanowak@dabrowa-gornicza.pl)

Spotkania konsultacyjne, odbędą się 3 oraz 10 lipca o godz. 18:30 w Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. H. Sienkiewicza 6a.

Dodatkowo, aby ułatwić możliwość uzyskania informacji odnośnie przedmiotowego dokumentu Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów dyżury popołudniowe w następujących terminach:

30 sierpnia br. – Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul H. Sienkiewicza 6a, w godz.16:30-18:00
6 września br. – Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul H. Sienkiewicza 6a, w godz.16:30-18:00

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27.06.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 10.09.2018 r.

Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie dokumentu udzielą pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów (Ewa Fudali – Bondel – Kierownik BRI; Aneta Nowak – Główny Specjalista, tel. 32 295 68 85, pok. 421, e-mail aanowak@dabrowa-gornicza.pl)

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który opublikowany zostanie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

Program_Rewitalizacji_Dąbrowa_Górnicza_2022

projekt – Program Rewitalizacji Dąbrowa Górnicza 2022, aktualizacja – 2016 r

Zarządzenie_2561.2018

Załącznik nr1 do Zarządzenia 2561.2018

Zalacznik nr2 do Zarzadzenie 2561.2018

 

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 25, ul. Górki 5 i ul. Polcera

Strona główna

Będziemy czujni – będziemy bezpieczni

Strona główna

Stypendia dla najlepszych

Wiadomości

Mamy powody do dumy. Kończy się modernizacja dworca