9 kwietnia 2020

Zmiany przepisów dla właścicieli pojazdów

Wydłużono termin na załatwienie niektórych spraw związanych z rejestracją i zgłoszeniem zbycia lub nabycia pojazdu.

180, a nie 30 – tyle dni mamy na rejestrację pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej, a także na zawiadomienie urzędu o kupnie lub sprzedaży pojazdu krajowego. Nowe przepisy mają obowiązywać do końca roku.

Przepisy w tym zakresie zostały wprowadzone ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy mają zastosowanie również w przypadku pojazdu sprowadzonego z UE oraz nabytego lub zbytego od 1 marca 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020r., zgodnie z przepisami wprowadzonymi w całym kraju, właściciel używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej był zobowiązany zarejestrować go w Polsce w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. 30 dniowy termin dotyczył też obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Właściciel, który go nie wypełnił, podlegał karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Informacje o sposobie załatwienia spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów UM w Dąbrowie Górniczej można uzyskać pod numerami: 32/295 67 81, 32/295 96 24, 32/295 69 02.

Czytaj więcej

Dotacje dla działkowców

Wiadomości

Kolejny weekend z atrakcjami w Fabryce Pełnej Wydarzeń – Weekend #6

Komunikaty

Pracuj z nami! Aktualne oferty pracy w UM!

Wiadomości

1000 dni bez wypadku