17 września 2019

Tomograf komputerowy dla drzew już jest!

Specjalny tomograf komputerowy do badania drzew już w akcji. Pierwsze badania nowym sprzętem za nami. Sprawdzono pomniki przyrody rosnące przy ulicach Piecucha i Unruga. Sukcesywnie badane będą także inne pomniki przyrody. Poza tym badania będą wykonywane po to, żeby sprawdzić, czy wniosek o usunięcie drzewa jest zasadny − takich zgłoszeń trafia do Wydziału Ochrony Środowiska rocznie nawet 8 tysięcy.

Do tej pory oględziny drzew przed wycinką przeprowadzane były wzrokowo, ale była to metoda nieprecyzyjna i niewystarczająca. Nie zawsze zewnętrzny stan drzewa pokazuje bowiem, że wnętrze pnia obumarło bądź odwrotnie − jest zdrowe i nie stwarza zagrożenia dla mienia i ludzi. Właśnie dlatego miasto postanowiło zakupić specjalistyczny tomograf, pozwalający precyzyjnie określić „stan zdrowia” drzew.

Badanie tomografem polega na umieszczeniu na pniu drzewa czujników, które są ostukiwane młotkiem. Urządzenie mierzy czas rozchodzenia się fali dźwiękowej od uderzenia, pomiędzy czujnikami. Wynik to obraz pokazany na ekranie komputera. Odpowiednia kolorystyka odzwierciedla stan pnia. W różnych kolorach zobrazowane są zdrowe tkanki, zgnilizna i pustki.

 

Czytaj więcej

Samorząd to wspólnota

Trzydzieści lat polskiej samorządności

Wiadomości

Chcesz zarejestrować pojazd? Zobacz, jak wypełnić wniosek!

Wiadomości

Energia ze słońca z dofinansowaniem