23 marca 2020

Pakiet pomocowy dla dąbrowskich NGO

Komunikat Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka skierowany do dąbrowskich organizacji społecznych

Organizacje pozarządowe i dąbrowscy społecznicy,
w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii oraz trudną sytuacją związaną z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wirusa COVID-19, zwracam się do Was z informacją, iż pracujemy nad pakietem rozwiązań, których celem jest wsparcie organizacji obywatelskich i ograniczenie wpływu tej wyjątkowej sytuacji na dąbrowski III sektor.

Jako samorząd, który współpracuje z Państwem od lat na zasadach pomocniczości, partnerstwa i równego traktowania stron, zdaję sobie sprawę, iż dla Was jako organizacji obywatelskich, w zaistniałych okolicznościach, prawdziwym trudem jest nie tylko realizacja działalności misyjnej – statutowej, ale także podtrzymywanie bieżącej działalności, w tym ponoszenie kosztów stałych funkcjonowania w sytuacji znaczącego zmniejszenia wpływów zarówno z działalności statutowej, jak i odpłatnej działalności statutowej.

W związku z powyższym jestem otwarty na dokonanie zmian w podpisanych z Państwem umowach dotacyjnych – aneksowanie długości ich trwania czy zakresu obowiązywania, jak również dokonanie innych istotnych zmian tak, aby uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Oczekuję  także na wydanie przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego rozporządzeń, które będą regulowały zasady udzielania wsparcia w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych i umożliwią podjęcie przez dąbrowski samorząd dalszych działań wspierających III sektor.

Już dziś, zwracam się do Was z prośbą o przekazanie, za pośrednictwem poczty e-mail, właściwym merytorycznie Wydziałom Urzędu Miejskiego informacji o zagrożeniach związanych z realizacją zadań publicznych współfinansowanych ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Proponuję także, analogicznie do pakietu wsparcia dąbrowskich przedsiębiorców, następujące udogodnienia:

  • dla organizacji wynajmujący lokale gminne, które ze względu na sytuację musiały zawiesić działalność, w szczególności z branż objętych zakazem wynikającym z rozporządzeń Ministra czy zaleceń Wojewody Śląskiego i opłacania czynszu przez organizacje pozarządowe ze środków własnych, będą mogły wnioskować o zmniejszenie czynszu do 80% dotychczasowego;
  • w najtrudniejszych przypadkach − na zasadzie spisanego porozumienia – miasto może wyrazić zgodę na czasowe niekorzystanie z lokalu – wyłącznie w przypadku, gdy najemca wykaże, że decyzją /zaleceniem wojewody jego działalność musiała zostać wstrzymana (zakaz otwarcia placówki do odwołania).

Dodatkowe informacje dotyczące lokali − MZBM – 32 260 86 46, 32 260 86 40, e-mail: mzbm@mzbm.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów odnośnie zadań realizowanych we współpracy
z miastem, zachęcam do kontaktu z Magdaleną Mike – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pod numerem telefonu 601 283 217 bądź mailowo mmike@dg.pl.

W razie potrzeby możecie Państwo liczyć na moją pomoc i wsparcie. Wierzę, że współdziałając przetrwamy ten trudny czas.

 

Marcin Bazylak

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Dobre praktyki ułatwiające odbiór odpadów

Wiadomości

Zmiany przepisów dla właścicieli pojazdów

Wiadomości

Jak celebrować Święta Wielkanocne podczas pandemii

Wiadomości

Rekrutacja do przedszkoli – opublikowano listy