Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
 • Wersja dla niedowidzących Ikona wersja dla niedowidzącychWersja dla niedowidzących
 • Ikona wersja dla niepełnosprawnych Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
23 marca 2020

Pakiet pomocowy dla dąbrowskich NGO

Drukuj

Komunikat Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka skierowany do dąbrowskich organizacji społecznych

Organizacje pozarządowe i dąbrowscy społecznicy,
w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii oraz trudną sytuacją związaną z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wirusa COVID-19, zwracam się do Was z informacją, iż pracujemy nad pakietem rozwiązań, których celem jest wsparcie organizacji obywatelskich i ograniczenie wpływu tej wyjątkowej sytuacji na dąbrowski III sektor.

Jako samorząd, który współpracuje z Państwem od lat na zasadach pomocniczości, partnerstwa i równego traktowania stron, zdaję sobie sprawę, iż dla Was jako organizacji obywatelskich, w zaistniałych okolicznościach, prawdziwym trudem jest nie tylko realizacja działalności misyjnej – statutowej, ale także podtrzymywanie bieżącej działalności, w tym ponoszenie kosztów stałych funkcjonowania w sytuacji znaczącego zmniejszenia wpływów zarówno z działalności statutowej, jak i odpłatnej działalności statutowej.

W związku z powyższym jestem otwarty na dokonanie zmian w podpisanych z Państwem umowach dotacyjnych – aneksowanie długości ich trwania czy zakresu obowiązywania, jak również dokonanie innych istotnych zmian tak, aby uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Oczekuję  także na wydanie przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego rozporządzeń, które będą regulowały zasady udzielania wsparcia w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych i umożliwią podjęcie przez dąbrowski samorząd dalszych działań wspierających III sektor.

Już dziś, zwracam się do Was z prośbą o przekazanie, za pośrednictwem poczty e-mail, właściwym merytorycznie Wydziałom Urzędu Miejskiego informacji o zagrożeniach związanych z realizacją zadań publicznych współfinansowanych ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Proponuję także, analogicznie do pakietu wsparcia dąbrowskich przedsiębiorców, następujące udogodnienia:

 • dla organizacji wynajmujący lokale gminne, które ze względu na sytuację musiały zawiesić działalność, w szczególności z branż objętych zakazem wynikającym z rozporządzeń Ministra czy zaleceń Wojewody Śląskiego i opłacania czynszu przez organizacje pozarządowe ze środków własnych, będą mogły wnioskować o zmniejszenie czynszu do 80% dotychczasowego;
 • w najtrudniejszych przypadkach − na zasadzie spisanego porozumienia – miasto może wyrazić zgodę na czasowe niekorzystanie z lokalu – wyłącznie w przypadku, gdy najemca wykaże, że decyzją /zaleceniem wojewody jego działalność musiała zostać wstrzymana (zakaz otwarcia placówki do odwołania).

Dodatkowe informacje dotyczące lokali − MZBM – 32 260 86 46, 32 260 86 40, e-mail: mzbm@mzbm.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów odnośnie zadań realizowanych we współpracy
z miastem, zachęcam do kontaktu z Magdaleną Mike – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pod numerem telefonu 601 283 217 bądź mailowo mmike@dg.pl.

W razie potrzeby możecie Państwo liczyć na moją pomoc i wsparcie. Wierzę, że współdziałając przetrwamy ten trudny czas.

 

Marcin Bazylak

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Strona główna

Weekend w mieście

Wiadomości

Mieszkańcy mogą wspólnie zmienić dzielnicę. W Ząbkowicach odbędą się konsultacje

Wiadomości

Tydzień pod znakiem przedsiębiorczości

Strona główna

Można już zażywać inhalacji w pierwszej w mieście tężni solankowej