Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
11 kwietnia 2019

Fabryka Pełna Życia nabiera realnych kształtów

Drukuj

Znamy zwycięzcę konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej.

Już wiemy: gdzie w Dąbrowie Górniczej znajdzie się nowy rynek, w jaki sposób historyczne hale dawnej fabryki Defum powiązano z nową zabudową, jak powinien przebiegać proces inwestycji w śródmieściu. Znamy też odpowiedź na pytanie, jak połączyć oczekiwania mieszkańców, wielokrotnie wyrażane w konsultacjach, z postulatem ekonomicznej stabilizacji projektu Fabryka Pełna Życia.

11 kwietnia 2019 poznaliśmy werdykt sądu konkursowego międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Wygrała praca autorstwa biura ANALOG Piotr Śmierzewski. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 22 000 zł i zlecenie na zaprojektowanie Fabryki Pełnej Życia.

 – W ten sposób nasz projekt stworzenia tętniącego życiem serca miasta przechodzi do fazy realizacyjnej. Jeszcze w tym roku chcemy powołać operatora Fabryki Pełnej Życia i rozpocząć rozmowy z potencjalnymi inwestorami – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej

Zwyciężyła urbanistyczna skrupulatność

Jak wyjaśnia prof. Henryk Zubel, przewodniczący sadu konkursowego, praca ANALOG Piotr Śmierzewski najlepiej określa od czego należy zacząć inwestowanie w obszarze śródmieścia Dąbrowy Górniczej, wskazując przestrzeń zlokalizowaną w północnej części dawnych zakładów Defum, „wyciętą” z zespołu hal. Ulokowanie placu miejskiego we wnętrzu dawnej fabryki Defum, a nie obok niej, to zasadnicza decyzja projektowa. Dzięki takiemu podejściu cały zespół budynków tworzy wyraźną, spójną całość, która odcina się od otaczającej zabudowy.

Ponadto zwycięska praca w najpełniejszym stopniu uwzględnia uwarunkowania formalno-prawne. Można powiedzieć, że jej autorzy „twardo stąpają po ziemi”, a jednocześnie znaleźli rozwiązanie niezwykle atrakcyjne w kontekście urbanistyczno-architektonicznym. Łatwo przy tym dostrzec zarysowanie długofalowej strategii inwestycyjnej – co ma wielkie znaczenie dla etapowej komercjalizacji obszaru Fabryki.

Oprócz 22 000 zł nagrody, zdobywca pierwszego miejsca otrzyma zlecenia o wartości 800 tys. złotych na zaprojektowanie nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Biuro ANALOG Piotr Śmierzewski ma na to czas do grudnia bieżącego roku.

II miejsce – pracowania M.O.C Architekci Sp.z.o.o Sp.K.

Drugą nagrodę w kwocie 18 000 zł przyznano pracowni M.O.C Architekci Sp.z.o.o Sp.K.  W tym przypadku sąd konkursowy wysoko ocenił rewitalizację zastanej substancji Fabryki Pełnej Życia zmierzającą do ukształtowania struktury ulic, ciągów pieszych, placów miejskich, zadaszonych pasaży i parkowej zieleni śródmiejskiej. Ciekawym rozwiązaniem było zaproponowanie sekwencji trzech placów: Głównego, Przy Suwnicy i Północnego.

III miejsce – Heinle, Wischner Und Partner Architekci Sp z.o.o.

14 000 zł za zajęcie trzeciego miejsca przyznano pracowni Heinle, Wischner Und Partner Architekci Sp z.o.o. Szczególne uznanie jurorów zyskała propozycja rozwiązania rejonu Placu Wolności, w czytelny i zdyscyplinowany sposób łącząca obszary zurbanizowane ze swobodną zielenią parkową. Za wartościowe uznano próbę wpisania analizowanego obszaru w szersze założenie plant wokół śródmieścia Dąbrowy Górniczej.

Dodatkowo jury przyznało wyróżnienie honorowe dla pracowni D+P Architektura Paweł Skóra i dwa równorzędne wyróżnienia o wartości 3000 zł każde. Otrzymały je pracowania Inicjatywa Projektowa sp.z.o.o oraz Studio projektowe i wzorcowania „Narada” Wisław Michałek. W tym drugim przypadku, podobnie jak w pracy nagrodzonej trzecim miejscem, projektowaną przestrzeń Placu Wolności i Fabryki Pełnej Życia włączono w zielony ring obiegający centralne dzielnice Dąbrowy Górniczej. 

Jako ciekawostkę należy zaznaczyć, że zdobywcy trzech pierwszych nagród lokalny browar zaproponowali dokładnie w tym samym miejscu. Identyczną zbieżność prace te wykazują w przypadku ulokowania pomiędzy halami przeszklonego pasażu handlowego.

Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej:
– Ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na Fabrykę Pełną Życia jest ważnym etapem w realizowanym przez nas projekcie przemiany Dąbrowy Górniczej. To sygnał, że przechodzimy do realizacji oczekiwań dąbrowian związanych z nowoczesnym i przyjaznym centrum naszego miasta.  Mamy koncepcję, którą moim zdaniem, łatwo przekuć w dobry projekt. Przed nami wiele pracy. Z jednej strony musimy uzbroić Fabrykę Pełną Życia w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia inwestycji. Mam tu na myśli powołanie operatora, który będzie partnerem miasta w procesie rewitalizacji. Z drugiej strony – musimy połączyć rewitalizację centrum ze wspólnymi inwestycjami gminy, spółek PKP i Tramwajów Śląskich. Kończymy projektowanie i jeszcze w tym roku zamierzamy rozpocząć inwestycje. Przypominam, że chodzi m.in. o budowę centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w centrum i Gołonogu, połączenie tunelami obszarów znajdujących się z obu stron torów, budowę nowych przejść dla pieszych, sieci dróg rowerowych czy zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych.

Dzięki temu zmieni się kontekst dla hal dawnych zakładów Defum.  Znajdą się one, wraz z nowymi budynkami, które zamierzamy postawić w ich sąsiedztwie, w jednym z najlepszych miejsc regionu. Będzie to przestrzeń dobrze skomunikowana – z innymi miastami metropolii i terenami rekreacyjnymi Dąbrowy Górniczej – atrakcyjna pod względem inwestycyjnym, lubiana przez dąbrowian i zarażająca dobrymi praktykami współpracy przedsiębiorców, samorządowców i mieszkańców.

Projekt Fabryka Pełna Życia realizowany jest w ramach programu tzw. modelowych rewitalizacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Na jego przeprowadzenie Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała w konkursie ministerstwa 4 miliony złotych.

Czytaj więcej

Rekreacja

MKS pokonał wicemistrza

Biznes

Metropolia objęła pierwsze akcje Tramwajów Śląskich

Biznes

„Twój model biznesowy”. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły

Wiadomości

Weekend w mieście