Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
20 sierpnia 2021

DK1 – duże zmiany na węźle Pogoria

Drukuj

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, który na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przebudowuje dąbrowski odcinek DK1, od 23 sierpnia zamknięte będą łącznice na Węźle Pogoria.

W tym rejonie możliwy będzie tylko przejazd wiaduktem nad DK1 pomiędzy ul. Armii Krajowej i św. Antoniego. Ruch z Ząbkowic w stronę centrum miasta możliwy będzie z wykorzystaniem tymczasowego ronda na DK1 w rejonie ul. Konstytucji bądź ulicami Armii Krajowej, Gospodarczą, Związku Orła Białego, Roździeńskiego i Piłsudskiego.

W związku z prowadzonymi pracami, na dąbrowskim odcinku DK1, wyłączona została jezdnia w stronę Tychów, a ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią w stronę Siewierza. Na drodze nie działa sygnalizacja świetlna, na czas robót wyznaczono tymczasowe przejścia dla pieszych. W czasie prac kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie.

Organizacja ruchu podczas modernizacji DK1

Skrzyżowanie DK1/Kusocińskiego

 • Zamknięty został przejazd ul. Kusocińskiego na wprost, przecinający DK1
 • Możliwy jest skręt w prawo z ul. Kusocińskiego na DK1 w stronę Siewierza
 • W sierpniu planowane jest umożliwienie skrętu w prawo w ul. Kusocińskiego, jadąc od Tychów
 • Wyjazd i wjazd w część ul. Kusocińskiego położoną po stronie zachodniej możliwy jest poprzez rondo na skrzyżowaniu DK1/Konstytucji
 • W rejonie skrzyżowania jest przejście dla pieszych

Skrzyżowanie DK1/Konstytucji

 • Na skrzyżowaniu powstało rondo, umożliwiające jazdę we wszystkich kierunkach
 • W rejonie skrzyżowania jest przejście dla pieszych

Skrzyżowanie DK1/Kryniczna

 • Zamknięty został przejazd ul. Kryniczną na wprost, przecinający DK1
 • Możliwy jest skręt w prawo na DK1, z obu stron ulicy
 • Możliwy jest skręt w prawo z DK1 w ul. Kryniczną
 • Przejazd na część ulicy położoną po drugiej stronie DK1 jest możliwy poprzez zawrócenie na rondach na skrzyżowaniu DK1/Konstytucji i DK1/Ujejska
 • W rejonie skrzyżowania jest przejście dla pieszych

Stacja paliw BP i restauracja McDonald`s

 • Wjazd możliwy od strony Siewierza, wyjazd w stronę Tychów
 • Żeby wjechać jadąc od strony Tychów, trzeba zawrócić na rondzie DK1/Ujejska
 • Żeby wyjechać w stronę Siewierza, trzeba zawrócić na rondzie DK1/Konstytucji

Skrzyżowanie DK1/Ujejska

 • Na skrzyżowaniu powstało rondo, umożliwiające jazdę we wszystkich kierunkach
 • Wiadukt nad DK1 został zamknięty, przejazd na drugą stronę możliwy jest poprzez rondo, do którego prowadzą dwukierunkowe łączniki

Docelowo przejazd na obie strony DK1, która ma stać się „ekspresówką”, ma być możliwy na węźle Pogoria, kładką pieszo-rowerową na ul. Kusocińskiego, wiaduktem w rejonie ul. Konstytucji, nowym węzłem Ząbkowice, a także wiaduktami w rejonie ul. Krynicznej i Ujejskiej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we wrześniu 2020 r. podpisała umowę na zaprojektowanie i przebudowę DK1 na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Trasa ma być drogą ekspresową. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Zobowiązała się do wykonania prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. Czas projektowana nie jest objęty tym wyłączeniem. Uwzględniając te terminy, GDDKiA przyjmuje, że droga będzie gotowa do listopada 2023 r. Wartość zadania wynosi ponad 282 mln 122 tys. zł.

Wykonawca będzie musiał przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

Droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

PK/BM

Czytaj więcej

Wiadomości

Sąsiedzki kiermasz w SP 29. Można pomóc poszkodowanym w pożarze

Wiadomości

Poczuj magię kina, zostań statystą

Wiadomości

Zmiany w komunikacji od 1 czerwca. Nowe linie, trasy i przystanki autobusowe

Strona główna

Dzień Dziecka w Dąbrowie Górniczej