Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
26 września 2023

Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim

Drukuj

Sześć projektów wybranych przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim zostanie zrealizowanych w przyszłym roku. W tej edycji dąbrowianie mieli do wyboru dziesięć propozycji.

Głosowanie trwało od 11 do 17 września. Do wyboru były zadania dotyczące m.in. rozwoju infrastruktury w rejonie Pogorii I i III, wymiany nawierzchni na przyszkolnych boiskach, budowy drogi rowerowej, remontów chodników i przejść dla pieszych, nasadzeń zieleni i montażu ławek, upamiętnienia kulturowego dziedzictwa miasta czy doposażenia bibliotek.

W głosowaniu udział wzięło 9089 osób, które rozdysponowały 26 063 punkty na poszczególne projekty. Wybrane propozycje wskazywało się elektronicznie. 8362 osoby zostały automatycznie zweryfikowane w bazie mieszkańców. Z 727 uczestnikami kontaktowali się pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, żeby potwierdzić ich dane. Ostatecznie weryfikacja wypadła niepomyślnie tylko w 97 przypadkach.

Projekty wybrane do realizacji zostały wyłonione na zasadzie rankingu. Co to oznacza?

Na podstawie rankingu przyznawano z puli – 5,2 mln zł – środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę punktów, aż do wyczerpania wszystkich środków. W przypadku, w którym nie wystarczało środków na realizację kolejnego projektu na liście, za przeznaczony do realizacji uznawano kolejny, który mieścił się w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji.

W tym roku zmieniona została metoda głosowania. Mieszkańcy głosowali portfelem, co oznacza że mieli do rozdysponowania 5,2 mln zł i mogli wybrać dowolną liczbę projektów, jednak wybrane projekty łącznie nie mogły przekroczyć kwoty 5,2 mln zł. Poniżej wykazane zostały punkty przyznane poszczególnym projektom (takich ważnych punktów przyznanych zostało 25 839, z czego 17 717 na projekty zwycięskie).

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU:

 • Pogoria III – jasna i bezpieczna

Liczba punktów: 4680; szacunkowa kwota: 1 900 000 zł

Projekt dotyczy wykonania energooszczędnego oświetlenia na dwóch odcinkach ścieżki pieszo-rowerowej przy zbiorniku wodnym Pogoria III. W kosztach zadania ujęto wykonanie dokumentacji projektowej.

 • Ocalić od zapomnienia. Szklane dziedzictwo Dąbrowy Górniczej – HSG Ząbkowice

Liczba punktów: 3561; szacunkowa kwota: 49 700 zł

Projekt zakłada wykonanie strony internetowej z Wirtualnym Muzeum /Wzorcowni Huty Szkła Gospodarczego Ząbkowice. Strona z wirtualnym muzeum ma stanowić podtrzymanie i upowszechnianie dziedzictwa regionalnego miasta Dąbrowy Górniczej; Wirtualne Muzeum ma budować opowieść o mieście, o produkowanym w nim szkle oraz o tworzących go od XIX wieku ludziach. Zakłada się aby na stronie internetowej umieszczone zostały następujące treści: – wirtualny spacer po wystawie, – zdigitalizowane eksponaty z wzorcowni HSG Ząbkowice, – historia Huty, – ludzie Huty, – edukacja dla dzieci /pliki pobrania: np. tematyczne kolorowanki, materiały edukacyjne/.

 • Bezpieczne przejścia dla pieszych

Liczba punktów: 3479; szacunkowa kwota: 200 000 zł

Projekt zakłada wykonanie odblaskowych oznaczeń przejść dla pieszych w ciągu ulicy Legionów Polskich /m.in. montaż słupków i elementów odblaskowych, znaków D-6 fluo, oraz  namalowanie piktogramów ostrzegawczych fluorescencyjnych przy przejściach dla pieszych znajdujących się w pobliżu  szkół  /np. odłóż telefon, popatrz w lewo, popatrz w prawo/.

 • Równe i bezpieczne chodniki – mniej asfaltu, więcej zieleni

Liczba punktów: 2336; szacunkowa kwota: 877 300 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodników w dąbrowskich osiedlach (zgodnie z  lokalizacją) oraz usunięcie starych nawierzchni asfaltowych na terenie dwóch szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Szkoła Podstawowa nr 18 i nasadzenie w tych miejscach zieleni.

 • Książkomat/Biblioteka24/7 na wyciągnięcie ręki

Liczba punktów: 2315; szacunkowa kwota: 320 000 zł

Projekt zakłada zwiększenie dostępności do wypożyczania książek z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka 24/7 – to urządzenie na 93 skrytki. Książki wypożycza się spośród księgozbioru umieszczonego w skrytkach, który czytelnik widzi i ma możliwość zwrotu do urządzenia książki, ale tylko tą którą wypożyczył. Książkomat działa na takiej samej zasadzie jak paczkomat. Zamówione w bibliotece książki będzie można odebrać przez całą dobę w książkomacie. Lokalizacja: – lokalizacja urządzenia Biblioteka24/h – teren przy zbiorniku wodnym Pogoria III – lokalizacja urządzenia „Książkomat” w pobliżu Fabryki Pełnej Życia.

 • Wschodnie ogrody kultury – czyli Mangoteka i nie tylko

Liczba punktów: 1346; szacunkowa kwota: 670 000 zł

Projekt zakłada stworzenie biblioteki mangi oraz innej literatury dalekiego wschodu w połączeniu z miejscem spotkań, gdzie mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli zapoznać się z szeroko rozumianą kulturą, sztuką i zwyczajami dalekiego wschodu. W ramach projektu planuje się remont pomieszczenia w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej, zakup mang, rozszerzenie księgozbioru o literaturę japońską, koreańską i chińską, organizację warsztatów i spotkań dot. dalekowschodniej kultury; zakup mebli oraz sprzętu multimedialnego.

Nierozdysponowana kwota – 1 183 000,00 zł – zostanie zabezpieczona jako rezerwa do realizacji zwycięskich projektów w 2024 r. Takie rozwiązanie jest podyktowane doświadczeniami z poprzednich edycji, kiedy oferty składane w postępowaniach przetargowych znacznie przekraczały szacunkowe koszty realizacji.

Czytaj więcej

Kultura

Weekend w mieście

Rekreacja

Spotkanie z Treflem w TV

Komunikaty

najem i dzierżawa

Wiadomości

Uczniowie podstawówek mogą napisać „List do św. Mikołaja”