Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
3 marca 2020

Zmiany organizacji ruchu na ul. Strzemieszyckiej

Zmienia się organizacja ruchu na ul. Strzemieszyckiej. Dotyczy ona zakazu ruchu ciężarówek, który zacznie obowiązywać w tym tygodniu. W pierwszym etapie dotyczył będzie odcinka od ul. Zakawie do ul. Rudnej.

Jest to rozwiązanie tymczasowe, ponieważ docelowo zakaz poruszania się samochodów ciężarowych dotyczyć będzie także dalszego odcinka ul. Strzemieszyckiej do DW790 oraz ulic Rudnej i Rodzinnej. Zmiana organizacji ruchu została podzielona na etapy na prośbę burmistrza Sławkowa.

– Choć już dziś jesteśmy gotowi wprowadzić zakaz na całym odcinku, w porozumieniu z władzami Sławkowa, zdecydowaliśmy organizację tę wdrożyć w etapach. Drugi etap zostanie wprowadzony jednocześnie z ograniczeniem ruchu pojazdów ciężarowych na powiatowej ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Ul. Strzemieszycka często używana jest jako wygodna droga tranzytowa, przez którą prowadzi transport do licznych zakładów produkcyjnych i Euroterminalu w Sławkowie. Wzmożony ruch ciężarówek, generujący duży hałas i emisję spalin, jest jednak sporym utrapieniem dla okolicznych mieszkańców.

– Mieszkańcy Strzemieszyc często zwracali uwagę na ten problem. Dla ich komfortu i większego spokoju, zdecydowaliśmy się wprowadzić zmiany i ograniczyć ruch ciężarowy – podkreśla prezydent Bazylak i dodaje, że celem zmian nie jest przerzucenie całego ruchu ciężarowego do Sławkowa, a doprowadzenie do rozwiązania problemu, jakim jest brak odpowiedniego skomunikowania Euroterminalu poprzez budowę łącznika z drogą ekspresową S1.

Czytaj więcej

Wiadomości

W styczniu cała Polska dowiedziała się o MKS-ie

Wiadomości

Cała Dąbrowa Górnicza zbiera nakrętki

Wiadomości

Punkt MZGO wraca do Urzędu Miejskiego

#Koronawirus

Uruchom aplikację – dbaj o siebie i innych