Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
24 kwietnia 2018

Zaproszenie dla przedsiębiorców

Drukuj

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów informuje o przystąpieniu do aktualizacji Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022. Celem prac jest aktualizacja treści Programu oraz włączenie projektów zgłoszonych m.in. przez przedsiębiorców i instytucje zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie realizacji planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Aktualizacja dokumentu prowadzona będzie w sposób umożliwiający udział w pracach wszystkim zainteresowanym partnerom społecznym i gospodarczym.

Zapraszamy wszystkich, w tym planujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych do włączenia się w proces aktualizacji Programu. Harmonogram prac obejmuje:
– 23 kwietnia 2018 r., godz. 17.00, Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6 – spotkanie informacyjno-warsztatowe dla organizacji pozarządowych,
– 26 kwietnia 2018 r., godz. 17.00, Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6 – spotkanie informacyjno-warsztatowe dla przedsiębiorców,
– 26 kwietnia 2018 r. – 18 maja 2018 r. – uzupełniający nabór projektów do Programu Rewitalizacji,
– 22 maja 2018 r. – 14 czerwca 2018 r. – spotkania warsztatowe na terenach rewitalizowanych (planowane 3 spotkania),
– 18 czerwca 2018 do 6 lipca 2018 r. konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu, w tym spotkanie konsultacyjne i dyżury z możliwością konsultacji indywidualnych.

 

26 kwietnia o 17.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6a, sala nr 10) odbędzie spotkanie informacyjno-warsztatowym nt. przygotowania przedsięwzięcia oraz opracowania i zgłoszenia karty projektu rewitalizacji w ramach aktualizacji Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022. Poprowadzi je dr Adam Polko, Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza oraz autor obowiązującego Programu Rewitalizacji… W trakcie spotkania przedstawione zostaną również możliwości ubiegania się przez przedsiębiorców o fundusze UE w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Spotkanie dodatkową okazją dla zainteresowanych, aby uzyskać szczegółowe informacje lub skonsultować przygotowywane projekty w trakcie naboru uzupełniającego.

Przed spotkaniem warto zapoznać się z obowiązującym Programem Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 oraz kartą projektu. Zachęcamy również do wcześniejszego przesyłania pytań do Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza.pl , najlepiej w terminie do 24 kwietnia br. Pozwoli to prowadzącym spotkanie przygotować szczegółowe odpowiedzi dot. interesujących kwestii.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu proszę kierować do Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w terminie do 25 kwietnia 2018 r., do godz. 15.00. Osoba do kontaktu: Aneta Nowak, tel.: 32 295 68 85, e-mail: aanowak@dabrowa-gornicza.pl

 

Program_Rewitalizacji_Dąbrowa_Górnicza_2022 – aktualizacja_2016

KARTA PROJEKTU Program Rewitalizacji Dąbrowa Górnicza 2022

Czytaj więcej

Wiadomości

Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim

Strona główna

Trzysta bocianów na budowie huty. Rozmowa z Anną Cieplak

Wiadomości

Ruszają fora mieszkańców

Wiadomości

Spotkanie wokół historii miasta i Huty „Katowice” oraz książki „Ciało Huty” Anny Cieplak