23 września 2019

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w maksymalnej wysokości 27 481,20 zł na osobę dla 17 osób bezrobotnych do 30 roku życia (do dnia 30-tych urodzin).

Nabór prowadzony będzie od 7 października do 9 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/ lub
w siedzibie dąbrowskiego Urzędu Pracy,
ul. Jana III Sobieskiego 12 w pokoju nr 30 (I piętro)
lub pod nr tel. 32 262-37-39 wew. 227 lub 228.

 

Czytaj więcej

Samorząd to wspólnota

Trzydzieści lat polskiej samorządności

Wiadomości

Chcesz zarejestrować pojazd? Zobacz, jak wypełnić wniosek!

Wiadomości

Energia ze słońca z dofinansowaniem