Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
1 stycznia 2019

Siedem życzeń prezydenta

Drukuj

Życzenia można składać na wiele sposobów. Bywa, że zamykamy je w kilku zdaniach zawierających najważniejsze dla nas słowa. Bardzo często, zamiast konkretnych wyrazów czy wypowiadanych zwrotów, ważniejsze są gesty – serdeczny uśmiech, szczery uścisk. Ale zdarzają się również takie życzenia, których nie sposób przekazać w krótkiej formie. I właśnie taki sposób życzeń dla mieszkańców zaproponowaliśmy prezydentowi Marcinowi Bazylakowi. Dłuższy, ale tym samym bardziej konkretny i odnoszący się do wielu aspektów życia w naszym mieście.

Z okazji nowego roku życzę mieszkańcom Dąbrowy Górniczej:

Aby mogli korzystać ze sprawnej, ekologicznej i zintegrowanej komunikacji publicznej. Możemy to wspólnie osiągnąć dzięki realizowanym w mieście projektom. Mam tutaj na myśli między innymi budowę nowoczesnych centrów przesiadkowych w pobliżu dworców kolejowych w Ząbkowicach, Gołonogu i Śródmieściu, gruntownej modernizacji dąbrowskiej linii tramwajowej, nowej, zintegrowanej siatce połączeń autobusowych oraz sieci wygodnych i bezpiecznych ścieżek rowerowych.

Abyśmy żyli z poszanowaniem środowiska naturalnego i oddychali coraz lepszym powietrzem. To nasz wspólny cel, który można osiągnąć, ograniczając domową emisję szkodliwych dymów. Do dyspozycji mamy szerokie – miejskie i rządowe – programy wymiany pieców i termomodernizacji budynków. To także dokładny monitoring oddziaływania na środowisko dąbrowskiego przemysłu.

Aby przybywało w naszym mieście terenów rekreacyjnych, a istniejące parki i kompleksy przyrodnicze były otaczane troską. Myślę tutaj między innymi o zakończonej rewitalizacji parku Zielona i pracach w parku Hallera, o naszych dąbrowskich jeziorach, plażach i terenach rekreacyjnych, które sukcesywnie modernizujemy.

Aby ambitny projekt rewitalizacyjny „Fabryka pełna życia” jak najszybciej nadał nowy kierunek rozwoju dąbrowskiemu śródmieściu. Mam tutaj w pamięci to wszystko, co już udało się zrobić na terenach po byłych zakładach Defum, ale myślę także o tych przedsięwzięciach, które są jeszcze przed nami. Już ruszyły prace nad pełną rewitalizacją pierwszego budynku użytkowego, a przecież to zaledwie część tego, co może i powinno powstać w nowym centrum naszego miasta.

Coraz większej konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej naszego miasta. Życzę nam wszystkim, aby Dąbrowa Górnicza była miejscem rozwoju nowoczesnego, czystego przemysłu, który zapewni atrakcyjne miejsca pracy również dla młodych ludzi żyjących i uczących się w naszym mieście. Tutaj największe, ale i uzasadnione nadzieje wiążemy ze strefą ekonomiczną w Tucznawie.

Życzę wszystkim zdrowia, a z tym związana jest konieczność stałego podnoszenia jakości usług medycznych świadczonych przez miejskie placówki zdrowotne i dąbrowski szpital.

Chciałbym, aby idea społeczeństwa obywatelskiego, wspólnej troski o miasto i ich mieszkańców stale się rozwijała i mobilizowała nas wszystkich do owocnych działań. Dąbrowskiemu Budżetowi Partycypacyjnemu i wszystkim zaangażowanym w setki projektów, które są z nim związane, życzę dalszego rozwoju i wielu radości ze zmiany najbliższej okolicy. Wszystkim działającym w mieście stowarzyszeniom i organizacjom życzę także rozwoju aktywności i coraz więcej zaangażowanych mieszkańców w Waszych szeregach.

Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej

Czytaj więcej

Strona główna

Weekend w mieście

Wiadomości

Na dwa miesiące ciężarówki wracają na Strzemieszycką

Wiadomości

Poczuj magię Świąt w Dąbrowie Górniczej

Wiadomości

Mikołajki w Dąbrowie Górniczej