9 lutego 2018

Sesja Rady Miejskiej 14 lutego

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w środę, 14 lutego o 10.00 w Sali Sesyjnej im. Adama Marcelego Piwowara na I piętrze, w budynku Urzędu Miejskiego, przy ul. Granicznej 21.

Część merytoryczną sesji poprzedzi uroczystość wręczenia podziękowań dla zawodników i trenerów, nagrodzonych przez Prezydenta Miasta za wysokie wyniki i osiągnięcia sportowe w II półroczu 2017r. oraz podziękowania za wieloletnią służbę i działalność na rzecz bezpieczeństwa w mieście Dąbrowa Górnicza dla Tomasza Kościowa, Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej oraz Zbigniewa Stramka, Komendanta Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej.

Proponowany porządek sesji Rady Miejskiej

Projekty uchwał

Transmisja obrad

Czytaj więcej

Projekt uchwały znoszącej opłatę adiacencką czeka na decyzję radnych

Kultura

Dąbrowa znów połączyła pokolenia

Komunikaty

Zus przypomina

Nieruchomości

Do oddania w użyczenie