Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
15 lutego 2018

Kolejne unijne wsparcie

Drukuj

Dąbrowa Górnicza pozyskała ponad milion złotych unijnego dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców.

Projekt pn. „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej- Etap I” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Ma on charakter partnerski.

Główny beneficjentem jest gmina Dąbrowa Górnicza, a partnerami wyłonionymi w ramach otwartego naboru do wspólnego przygotowania i realizacji projektu zostały: Fundacja Imago z Wrocławia oraz Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” z Dąbrowy Górniczej. Nabór partnerów odbył się na zasadach zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania. Partnerstwo zostało zainicjowane przed złożeniem wniosku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w styczniu br.

Głównym celem projektu jest zmiana sytuacji – przezwyciężenie bierności zawodowej i społecznej 70 osób – mieszkańców obszarów rewitalizacji Dąbrowy Górniczej, reintegracja zawodowa oraz aktywizacja społeczna osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem, z wykorzystaniem zindywidualizowanej ścieżki reintegracji oraz wolontariatu międzypokoleniowego.

Projekt „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I” będzie realizowany w 3 obszarach rewitalizacji, przy czym na Osiedlu Łączna będzie koncentrował się na wsparciu rozwoju dzieci i młodzieży, w Ząbkowicach będzie dedykowany długotrwale bezrobotnym, natomiast na Osiedlach Mickiewicza- Norwida będzie wiązał się z realizacją zadań mających na celu ograniczenie wykluczenia społecznego wśród seniorów. Elementem wspólnym i towarzyszącym będą zadania aktywizujące lokalne społeczności. W każdym z obszarów projekt ma status projektu rdzeniowego, co oznacza, że jego realizacja jest kluczowa dla skutecznego prowadzenia procesu rewitalizacji w tym obszarze.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 209 062,88 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa zł 88/100).

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1 027 703,45 PLN (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzy zł 45/100), co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 120 906,29 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześć zł 29/100), co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Projekt pn. „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej- Etap I” realizowany jest przez Gminę Dąbrowa Górnicza oraz partnerów przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Czytaj więcej

Wiadomości

Zmiany w komunikacji od 1 czerwca. Nowe linie, trasy i przystanki autobusowe

Strona główna

Zapraszamy na historyczny spacer ulicą 3 Maja

Strona główna

Dąbrowski Dzień Seniora

Wiadomości

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli