Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
25 maja 2018

Prezydent z absolutorium

Drukuj

Podczas środowej sesji Rady Miejskiej Zbigniew Podraza, prezydent miasta otrzymał absolutorium. To oznacza, że radni dąbrowskiej Rady Miejskiej w większości pozytywnie ocenili jego pracę oraz wykonanie miejskiego budżetu w 2017 roku. Za udzieleniem absolutorium prezydentowi głosowało 14 radnych, a 6 było przeciw a 4 wstrzymało się od głosu.

Dochody miasta w 2017 r. wyniosły 697 mln 521 tys. 838 zł, przychody 98 mln 611 tys. 125 zł. Wydatki ukształtowały się na poziomie 719 mln 076 tys. 151 zł, a rozchody 23 mln 687 tys. 896 zł. Wydatki przeznaczone na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły łącznie 235 571 996 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano 118 182 182 zł, na rodzinę 89 103 202, pomoc społeczną 31 927 849 zł, transport i łączność 75 501 103 zł.

Wśród kluczowych przedsięwzięć realizowanych w 2017 roku znalazły się:
– Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w D.G. – etap III
– Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV
– Rewitalizacja przestrzeni miejskich – budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych
– Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP
– Termomodernizacja placówek oświatowych – SP 20, Zespół Szkół Sportowych i budynku MBP-Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu
– Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej Etap I i Etap II

 

Czytaj więcej

Nieruchomości

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 25, ul. Górki 5 i ul. Polcera

Strona główna

Będziemy czujni – będziemy bezpieczni

Strona główna

Stypendia dla najlepszych

Wiadomości

Mamy powody do dumy. Kończy się modernizacja dworca