Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
 • Wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzących
 • Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
28 sierpnia 2019

Premier wprowadził stopnie alarmowe w Polsce

Drukuj

Prezes Rady Ministrów wprowadził od 28 sierpnia 2019 r. pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenie obowiązuje od 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do 3 września 2019 r., do godz. 23:59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa. Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych, np. ministerialnego spotkania w Warszawie dotyczącego budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach czy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Wprowadzenie stopnia alarmowego „ALFA” ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

***

Jak na terytorium RP wprowadza się stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP i co to oznacza dla mieszkańców?

W przypadku podejrzenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku, gdy takie zdarzenie miało miejsce, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

 • pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA)
 • drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO)
 • trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE)
 • czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA)

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

 • pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP)
 • drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP)
 • trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP)
 • czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP)

Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być
w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia stanu alarmowego na czas nieograniczony.

W przypadku wprowadzenia pewnych ograniczeń i trudności w związku z ogłoszeniem stopni alarmowych, prosimy mieszkańców o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych procedur.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć
o zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są niestety mało dostrzegalne – jednak zwracanie uwagi na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację.

W szczególności w naszym najbliższym otoczeniu należy zwracać uwagę na:

 1. osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. dworce kolejowe, obiekty sportowe, szkoły, urzędy, centra handlowe, targowiska, miejsca kultu religijnego);
 2. częste spotkania nietypowo zachowujących się osób;
 3. nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;
 4. nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane
  w działaniach terrorystów;
 5. podejrzane lub dziwnie zachowujące się osoby (np. zdenerwowane bez wyraźnej przyczyny, sprawiające wrażenie, że znajdują się pod działaniem narkotyków, ubrane nieadekwatnie do pory roku, próbujące zostawiać pakunki w miejscach publicznych);
 6. pozostawione bez opieki w miejscach publicznych przedmioty typu teczki, paczki
  i pakunki; podejrzana zawartość przesyłki bez danych i adresu nadawcy bądź od nadawcy lub z miejsca, z którego się nie spodziewamy;
 7. samochody, a zwłaszcza furgonetki pozostawione poza wyznaczonymi miejscami np.
  w bliskim sąsiedztwie kościołów, miejsc organizowania imprez masowych, zawodów sportowych lub zgromadzeń.

W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego, nie powinno się podejmować samodzielnie żadnych działań. Należy stosować się do następujących zasad:

 • w przypadku jakichkolwiek podejrzeń powiadomić służbę ochrony obiektu lub jego administratora, Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską.
 • nie rozpowszechniać informacji o podejrzeniu, aby nie spowodować paniki;
 • nie próbować obezwładniać podejrzanych osób (należy je natomiast dyskretnie obserwować
  i starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania).

 

Czytaj więcej

Wiadomości

We wtorek kolejna europotyczka, a w sobotę ligowe emocje wracają do hali „Centrum”

Wiadomości

„Model biznesowy dla Dąbrowy” po raz drugi

Strona główna

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2022. Wygrał Strażak, do realizacji aż pięć projektów

Strona główna

Pora na kolejną odsłonę komunikacyjnej rewolucji w Dąbrowie Górniczej