Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
11 sierpnia 2020

Pracuj z nami! Aktualne oferty pracy w UM!

Chcesz pracować w Urzędzie Miejskim? Sprawdź, na jakie stanowiska trwają obecnie nabory! 

Jeśli posiadasz cechy takie jak: identyfikacja z Dąbrową Górniczą, komunikatywność, dążenie do rezultatów, wysoka kultura osobista, otwartość na zmiany, elastyczność, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole – sprawdź naszą ofertę!

____________________________________

Oferta pracy: Inspektor / Wydział Ochrony Środowiska

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku,

 • Rozpatrywanie wniosków/ zgłoszeń o wycinkę drzew i krzewów.
 • Wymierzanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia.
 • Rejestracja posiadanych, a także hodowanych zwierząt (zaliczanych do płazów, gadów, ssaków).
 • Prowadzenie systemu SEKAP.

Aplikuj na stanowisko Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny! – ostateczny termin składania dokumentów: 27/08/2020 r. godz. 18:00.

____________________________________

Oferta pracy: Podinspektor / Wydział Polityki Społecznej

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:

 • Realizacja zadań związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań własnych gminy udzielanych w oparciu o przepisy ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności: przygotowanie i realizacja konkursów, przygotowanie i realizacja umów, rozliczanie przekazanych dotacji, a także kontrola podmiotów dotowanych.
 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych z obszaru pomocy społecznej,
  w tym z ich rozliczeniem.
 • Realizacja zadań związanych ze współpracą oraz koordynacją działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej (w tym przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta oraz projektów uchwał Rady Miejskiej).
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie zapewnienia schronienia i niezbędnej pomocy osobom bezdomnym.
 • Sporządzanie zbiorczych kwartalnych i rocznych informacji o dotacjach przekazanych podmiotom ze środków budżetowych gminy pozostających w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej.
 • Koordynacja działań dot. przygotowywania materiałów dla potrzeb Komisji Stałych Rady Miejskiej.
 • Pomoc przy realizacji zadań związanych z dokonywaniem półrocznej oceny ważności aktów prawnych wewnętrznych oraz zadań Wydziału pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji w zakresie realizacji zadań dot. kontroli zarządczej Wydziału oraz jednostek organizacyjnych dla których

Aplikuj na stanowisko Podinspektora w Wydziale Polityki Społecznej wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny! – ostateczny termin składania dokumentów: 21/08/2020 r. godz. 13:00.

____________________________________

Oferta pracy: Podinspektor / Wydział Urbanistyki i Architektury

Zakres wykonywanych głównych i pomocniczych zadań na danym stanowisku:

 • Prowadzenie postępowań z zakresu prawa budowlanego
 • Wydawanie zaświadczeń i wezwań zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
 • Obliczanie opłat skarbowych
 • Archiwizacja
 • Sprawozdawczość, raportowanie
 • Obsługa komputera i systemów informatycznych w Urzędzie
 • Inne obowiązki zgodne z poleceniem przełożonego

Aplikuj na stanowisko Podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury wyłącznie poprzez formularz rekrutacyjny! – ostateczny termin składania dokumentów: 09/09/2020 r. godz. 15:30

Czytaj więcej

Wiadomości

Online o wsparciu na rozkręcenie biznesu

Wiadomości

Badanie na covid bez wychodzenia z auta

Wiadomości

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu

Nieruchomości

Przetarg na sprzedaż nieruchomości