14 października 2019

Październik miesiącem budowania świadomości o Zespole Downa

W latach 80. XX w. NDSS (National Down Syndrome Societty) z USA ustanowiło październik miesiącem budowania świadomości o zespole Downa. W tym czasie mówimy o możliwościach, marzeniach i osiągnięciach osób z zespołem Downa oraz zmieniających się perspektywach. Hasłem tegorocznego miesiąca jest: „It’s not about celebrating disabilities, it’s about celebrating abilities” (“Nie chodzi o celebrowanie niepełnosprawności, a o celebrowanie możliwości”).

Każdy człowiek z Zespołem Downa ma tylko jeden dodatkowy chromosom. Występuje on z częstotliwością 1:600 żywo urodzonych dzieci. Zespół Downa jest zaburzeniem, które pojawia się u dziecka zupełnie spontanicznie i bez woli kogokolwiek. Osoba dotknięta zespołem Downa zmaga się z zespołem różnych wad wrodzonych. Obecność dodatkowego chromosomu 21 wpływa również na wygląd zewnętrzny dziecka (skośne ustawienie szpar powiekowych, obecność zmarszczki nakątnej, spłaszczona potylica, nisko osadzone uszy, mały nos o płaskiej nasadzie i szerokim grzbiecie), jest również przyczyną niepełnosprawności intelektualnej, wad postawy oraz wielu innych problemów zdrowotnych.

– Pokazujemy, że jest to TYLKO jeden dodatkowy chromosom, z którym przy pomocy innych można żyć. Żyć jak każdy inny człowiek – mówi Aneta Dors, prezeska Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Dzień” z Dąbrowy Górniczej.

Stowarzyszenie Ósmy Dzień powstało w 2018 roku z inicjatywy rodziców i wychowawców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest wsparcie psychologiczne, prawne i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Głównym celem Stowarzyszenia jest stworzenie w Dąbrowie Górniczej miejsca, w którym dzieci oraz ich rodzice będą mogli spotykać się w wolnym czasie, rozwijać swoje zainteresowania i wspólnie rozwiązywać problemy. Więcej o działalności Stowarzyszenia tutaj oraz na FB Stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Wiadomości

Autobus naukowy „Bądź jak Ignacy” nad Pogorią III

Wiadomości

Awaria systemów rządowych

Zagłębiowskie Centrum Onkologii z dotacją Metropolii

Zmiana siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych