Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
27 stycznia 2021

Można ubiegać się o dopłaty do kosztów odbioru śmieci

Drukuj

Od lutego zaczną obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami. W MOPS można ubiegać się o zasiłek na pokrycie części opłat za odbiór śmieci.

W mieście miał zacząć obowiązywać specjalny program osłonowy, pomagający m.in. samotnym seniorom i niepełnosprawnym zmniejszyć wydatki na odbiór odpadów komunalnych. Uchwałę w tej sprawie zakwestionował wojewoda. Do czasu prawnego uregulowania tej kwestii program nie może wejść w życie. Nie znaczy to jednak, że nie można otrzymać wsparcia.

O przyznanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków z tytułu opłat za odbiór odpadów może ubiegać się osoba samotnie gospodarująca. Jej miesięczny dochód nie może przekraczać 1752,50 zł netto. Jednocześnie musi spełnić co najmniej jedno z kryteriów, wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie), albo musi istnieć inna okoliczność uzasadniająca udzielenie pomocy społecznej. Warunkiem jest również segregowanie śmieci. Zasiłek nie będzie przyznawany osobom, które korzystają z dodatku mieszkaniowego.

Spełniający kryteria i zainteresowani otrzymaniem zasiłku mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numer 571 332 260 lub 571 332 275. Zgłoszenie zostanie przekazane do pracownika socjalnego, który udzieli szczegółowych informacji na temat warunków skorzystania z pomocy. Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

Od 1 lutego 2021 r., w Dąbrowie Górniczej miesięczna opłata za odbiór odpadów segregowanych wyniesie 29 zł od osoby. W przypadku śmieci niesegregowanych będzie to 58 zł.

Czytaj więcej

Wiadomości

Weekend w Fabryce. Muzyka i nie tylko

Wiadomości

Pierwsza powieść o życiu eurosierot

Wiadomości

Wystartował ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Zwierzę to nie rzecz”

Wiadomości

Dąbrowska Akcja Lato [HARMONOGRAM WYDARZEŃ]