Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
3 kwietnia 2019

Miejskie instytucje pomogą rodzicom w dniach strajku nauczycieli

Drukuj

Dąbrowa Górnicza i podległe miastu instytucje podczas zapowiedzianego na najbliższy poniedziałek strajku nauczycieli nie mogą pozostać bierne. Szanując prawo do strajku przysługujące pedagogom, władze miasta zdają sobie sprawę, że protest w najtrudniejszej sytuacji stawia rodziców. Nie każdy ma przecież możliwość skorzystania z pomocy babci czy niani.

–  Dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć skali zapowiadanego protestu, ponieważ udział w strajku jest dobrowolny i dopiero w poniedziałek okaże się, ilu nauczycieli faktycznie do niego przystąpi. Na dzień dzisiejszy na 56 jednostek oświatowych w mieście jedynie w 6 przedszkolach i jednej szkole podstawowej numer 28 strajk nie uzyskał wymaganej większości w referendum i się nie odbędzie – wyjaśnia Bożena Borowiec, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

Zastępczyni prezydenta dodaje również, że miasto nie zamierza zmniejszać środków przeznaczonych dla szkół na wynagrodzenia dla nauczycieli. Dzięki temu pełna pula środków będzie do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek.

Z pomocą w opiece nad uczniami przyjdą miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowują specjalną ofertę zajęć dla dzieci na czas trwania protestu nauczycieli.   

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Bibliotece Głównej przy ul. Kościuszki proponuje w poniedziałek i wtorek zajęcia muzyczne (w godz. od 8 do 14) oraz zajęcia plastyczno-literackie (w godz. od 12 do 14). Filie biblioteczne zachęcają uczniów do udziału w zajęciach plastyczno-literackich (w godz. od 10 do 15). Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia pod numerem tel. 32 639 03 01 i na stronie www.biblioteka-dg.pl.

„Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”

„Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” zaprasza dzieci w wieku od 7 do 16 lat na basen sportowy od godz. 6, a na basen rekreacyjny od godz. 9. Ostatnie wejście zaplanowano na godz. 14. Co istotne, nie obowiązuje limit czasowy (do godz. 15), a dzieci i opiekunowie (dzieci do 10. roku życia mogą przebywać na terenie „Nemo” tylko pod nadzorem osób pełnoletnich) zapłacą za wstęp do parku wodnego symboliczną złotówkę. Wejście na basen na podstawie ważnej legitymacji szkolnej dąbrowskich placówek edukacyjnych. Szczegółowe informacje: www.nemo-swiatrozrywki.pl, tel. 32 639 05 79 lub 519 441 369.

Centrum Sportu i Rekreacji

Ofertę na czas strajku przygotowała także Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum”. Zajęcia sportowe rozpoczną się o godz. 7 na korcie od rozgrzewki. Od godz. 8 do 11 zaplanowano ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki i siatkówki, od godz. 9 do 11 odbędzie się zapaśniczy trening dla początkujących. Z kolei na godz. od 11 do 13 zaplanowano gry i zabawy z elementami tenisa ziemnego, a wszystko zakończy się godzinnym rozciąganiem od godz. 13. W Hali Sportowej przy ul. Swobodnej od godz. 8 do 15 uczniowie także będą mogli uczestniczyć w lekcjach sportowych – zaplanowano koszykówkę, siatkówkę i tenis stołowy. Na wszystkie zajęcia w Hali Centrum i na ul. Swobodnej obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne. Ponadto w Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria 3 odbędą się zajęcia dla grup zorganizowanych z opiekunem (od godz. 8 do 15). Więcej informacji: tel. 32 261 21 05 lub na stronie www.csir.pl.

Pałac Kultury Zagłębia

PKZ zaprasza dzieci na „Zabawę z wiosną”. 8 i 9 kwietnia o godzinie 9 rozpoczną się wiosenne warsztaty artystyczne w kompleksie sal Agora, gdzie również będzie można zagrać w gry planszowe, wielkoformatowe i elektroniczne. O godzinie 11 na wielkim ekranie wyświetlony zostanie film „Biuro Detektywistyczne: Pierwsza Tajemnica”, natomiast o godzinie 12 rozpoczną się warsztaty taneczne, które potrwają do 14. Uczestnicy „Zabawy z wiosną” mogą brać udział we wszystkich wydarzeniach bezpłatnie, a osoby chętne mogą przynieść do pałacu własne, ulubione gry i zagrać w nie z nowo poznanymi kolegami i koleżankami. Więcej informacji w Punkcie Informacyjnym PKZ w dniu imprezy (tel. 32 733 88 00).

Wsparcie w opiece nad dziećmi w dniach strajku nauczycieli zapewnią również instruktorzy klubów osiedlowych PKZ. W klubie Krąg  (Mydlice, ul. Ludowa 19 a, tel. 32 733 87 96) w poniedziałek o godzinie 11, a w klubie Helikon (ul. Wojska Polskiego 45, tel. 32 733 87 95) o godz. 10 rozpoczną się zajęcia artystyczne. Rodzaj aktywności będzie uzależniony od wieku dzieci, które będą w nich uczestniczyć. Każdy klub może przyjąć maksymalnie do 30 dzieci. W kolejnych dniach strajku oferta zajęć będzie modyfikowana w zależności od potrzeb. Informacje szczegółowe w poniedziałek w klubach.

Muzeum Miejskie „Sztygarka”

8 i 9 kwietnia w godzinach od 7.30 do 14 „Sztygarka” zaprasza do zwiedzania Muzeum i Parku Militarnego Reduta, na lekcje muzealne oraz warsztaty dla uczniów (wraz z opiekunami) z Dąbrowy Górniczej. Aby wziąć udział w zajęciach, będzie trzeba wypełnić deklaracje, które będą dostępne na stronie muzeum lub w dniu strajku w placówce. Więcej informacji po numerem telefonu: 32 726 41 85.

Miejskie instytucje proszą rodziców o przygotowanie prowiantu dla dzieci na czas zajęć. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona, a wstęp bezpłatny (za wyjątkiem symbolicznej złotówki opłaty za kąpiel w basenach Nemo).  

Dąbrowskie Wodociągi

Ofertę zajęć dla dzieci na czas strajku przygotowały również wodociągi. 8 i 9 kwietnia w godzinach od 9 do 10.30 oraz od 11 do 12.30 Dąbrowskie Wodociągi zapraszają dzieci od lat 7 wraz z opiekunem na zajęcia edukacyjne pt. „Strażnik Czystej Wody”. Program kursu „na strażnika” obejmuje wycieczkę z przewodnikiem po oczyszczalni ścieków „Centrum” oraz zajęcia przy makiecie multimedialnej połączone z quizem. Uczestnicy dowiedzą się: skąd jest woda w kranie, będą śledzić zmagania Maga z Władcą Ścieku, a na koniec – po solidnym treningu – dowiedzą się, jak następuje przemiana ścieków w czystą wodę, gaz, energię elektryczną i ciepło. Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: technolog@dabrowskie-wodociagi.pl. Zbiórka uczestników 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, przed budynkiem administracyjnym przy ul. Powstańców 13.

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej

8 i 9 kwietnia w godzinach od 9 do 13 MOPT zaprasza na przedświąteczne dni otwarte ośrodka. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie placówki, tel. 32 262 54 61.

***

Rodzice dzieci do lat 8 – prawo do zasiłku opiekuńczego

Nieprzewidziane zamknięcie przedszkola czy szkoły, również w wyniku strajku, jest okolicznością usprawiedliwiającą nieobecność rodzica w pracy, z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1632) dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest wyłącznie oświadczenie pracownika. Oświadczenie to nie ma określonej przepisami formy. Podkreślić należy, że szkoły, przedszkola i placówki nie wydają zaświadczeń dla pracodawców.

Z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko pracownikowi przysługuje również prawo do zasiłku opiekuńczego, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1368, z późn. zm.). Zasiłek przysługuje przez 60 dni w roku kalendarzowym,  w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Aby uzyskać zasiłek, należy w zakładzie pracy dodatkowo złożyć wniosek o wypłatę zasiłku na druku ZUS Z-15A. W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS konieczne jest zaświadczenie wystawione przez płatnika składek na druku:

 • Z-3 – w przypadku pracownika,
 • Z-3a – w przypadku osoby objętej ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu, np. na podstawie umowy zlecenia.

Konieczne druki są dostępne na stronie: www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/niezbedne-dokumenty

Czytaj więcej

Rekreacja

MKS pokonał wicemistrza

Biznes

Metropolia objęła pierwsze akcje Tramwajów Śląskich

Biznes

„Twój model biznesowy”. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje pomysły

Wiadomości

Weekend w mieście