Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
 • Wersja dla niedowidzących Ikona wersja dla niedowidzącychWersja dla niedowidzących
 • Ikona wersja dla niepełnosprawnych Wersja dla niepełnosprawnych
 • Wielkość czcionki
  Zmniejsz rozmiar czcionki
  Zwiększ rozmiar czcionki
 • BIP

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
12 września 2018

KOMUNIKATY I OSTRZEŻENIA

Drukuj

Wszystkie bieżące ostrzeżenia i komunikaty (dot. niebezpiecznych zjawisk pogodowych, ostrzeżeń meteorologicznych, jakości powietrza itp.) wydane dla województwa śląskiego (w tym Dąbrowy Górniczej) dostępne są na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

_______________________________________________

28 lutego 2019 r. I poziom ostrzegania

Aż 49 gmin w województwie śląskim (na 167) zostało objętych I poziomem ostrzegania (kolor żółty) zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych (PDK)

Plan ten jest częścią Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w danej strefie poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

I poziom ostrzegania został wprowadzony po informacji z dnia 8 marca 2018 roku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Powietrza w Katowicach, który prowadzi stały monitoring jakości powietrza. Informacja dotyczy przekroczenia 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej (50 μg/m3) spośród średnich dobowych stężeń pyłu PM10 w roku 2018.

I poziom ostrzegania jest poziomem informacyjnym i edukacyjnym, co oznacza, że każda gmina nim objęta ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich mieszkańców co najmniej poprzez swoją stronę internetową.

I poziom ostrzegania wprowadzany jest do końca danego roku kalendarzowego.

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3, na stanowiskach w strefach, w tym w aglomeracjach:

 • Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 1 marca 2018 roku – strefa Bielsko-Biała miasto;
 • Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II 7 marca 2018 roku – strefa Częstochowa miasto;
 • Gliwice, ul. Mewy 6 marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasto Gliwice
 • Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 21 lutego 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasta: Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice;
 • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 24 lutego 2018 roku – aglomeracja górnośląska –miasto Dąbrowa Górnicza;
 • Sosnowiec ul. Lubelska 7 marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasta: Sosnowiec, Jaworzno;
 • Rybnik, ul. Borki 1 marca 2018 roku – aglomeracja rybnicko-jastrzębska – miasto Rybnik;
 • Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 24 lutego 2018 roku – strefa śląska – powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki;
 • Żywiec, ul. Kopernika 26 lutego 2018 roku – strefa śląska – powiat żywiecki.

26 listopada 2018r. Wprowadzenie Stopnia Alarmowego ALFA. – obowiązuje od 26 listopada od godz. 00:00 do 15 grudnia do godz. 23:59
zobacz Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszony stopień alarmowy jest pierwszym stopniem zagrożenia – poziom niski.
Zarówno wszystkie instytucje miejskie, w tym Urząd Miejski funkcjonują bez zmian.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA) na terenie województwa śląskiego oraz miasta Kraków. Stopień alarmowy obowiązuje od 26 listopada od godz. 00:00 do 15 grudnia do godz. 23:59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, w sprawie zmian klimatu (COP24).

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Wprowadzenie stopnia alarmowego „ALFA” ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Oznacza to, służba mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.

Wprowadza je, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW. W przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.
Źródło: RCB

__________________________________

15 października 2018r. INFOLINIA – POMOC BEZDOMNYM

Od 1 listopada pod bezpłatnym trzycyfrowym numerem 987 zostanie uruchomiona INFOLINIA, gdzie dzwoniący uzyska informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego. Infolinia obsługiwana będzie całodobowo przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Placówki udzielające tymczasowego schronienia  http://www.katowice.uw.gov.pl/download/1999

POMOC DLA BEZDOMNYCH

 

__________________________________

1 października 2018r.  Uwaga na żmije!

W związku z pojawiającymi się sygnałami od mieszkańców dotyczących występowania żmij na terenie naszego miasta, prosimy o zapoznanie się z materiałem informacyjnym w tym zakresie – czytaj więcej Uwaga na żmije

 

 

 

_____________________________

21 września 2018r. UWAGA!!! Zgnilec amerykański pszczół groźna choroba pszczół

18 września Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie nr 2/18 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskie pszczół na terenie powiatów będzińskiego, zawierciańskiego oraz miasta Dąbrowa Górnicza. W związku, że ognisko choroby wystąpiło w Chruszczobrodzie, a obszar zapowietrzony obejmuje strefę 6 km, wyznaczono teren ograniczony w obrębie miasta Dąbrowa Górnicza czytaj więcej Groźna choroba pszczół

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego

 

 

 

31 lipca 2018r.  – Test syren alarmowych 1 sierpnia

1 sierpnia 2018 r. o godz. 1700 przeprowadzony zostanie krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, który umożliwi jednocześnie upamiętnienie obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.
Na terenie województwa śląskiego procedurę alarmowania uruchamiać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie ze sposobem organizacji systemu w danej lokalizacji.
***
Informacja na temat testu syren alarmowych przekazywana jest zgodnie z § 8 pkt 3 oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).


SYSTEM POWIADAMIANIA INFO SMS

Informacje m.in. z zakresu bezpieczeństwa (ostrzeżenia i komunikaty) przekazywane są do mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej za pomocą Systemu Powiadamiania INFO SMS. Rejestracji w systemie można dokonać tutaj

 


WAŻNE TELEFONY

NUMER ALARMOWY ZAWSZE WYBIERZ Z GŁOWY:

112 – W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZDROWIA, ŻYCIA LUB MIENIA

997 – ZGŁOSZĄ SIĘ POLICJANCI, SPOKOJU GWARANCI

998 – ZGŁOSI SIĘ STRAŻ POŻARNA, W SŁUŻBIE LUDZIOM OFIARNA

999 – ZGŁOSI SIĘ POGOTOWIE, KTÓRE NIESIE ZDROWIE.

 

Straż Miejska: 986 lub 32 264 91 28

Centrum Zarządzania Kryzysowego:  32 262 44 10 lub 662 138 252

Pogotowie Energetyczne: 991

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Ciepłownicze: 993

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne:  994 lub 32 262 47 74


BEZPIECZEŃSTWO

Wraz z rozwojem cywilizacji rośnie liczba zagrożeń typu: pożary, awarie chemiczne, katastrofy komunikacyjne, budowlane, awarie urządzeń infrastruktury technicznej, katastrofy górnicze oraz awarie i wypadki radiacyjne. Coraz częściej słyszymy również o zagrożeniu terrorystycznym. Wydarzenia, jakie miały miejsce w świecie, wskazują na konieczność zachowania większej czujności zarówno służb profesjonalnych, jak i samych obywateli. Dlatego wszyscy powinniśmy zwiększyć czujność, zgłaszając podejrzane zachowanie osób lub nietypowe sytuacje do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Co robić w sytuacji zagrożenia?
Niebezpieczeństwo jest nam na ogół znane z przekazów telewizyjnych, relacji radiowych i prasowych – nie towarzyszy nam na co dzień. Pojawia się nagle – zaskakując swą grozą.
W tych dramatycznych chwilach dopiero wówczas uświadamiamy sobie, jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie się na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej. Wtedy zdajemy sobie sprawę, że czegoś nam brakuje lub czegoś nie wiemy.

Zapoznanie się z załączonymi publikacjami pozwoli nam lepiej radzić sobie w sytuacji zagrożenia.

huragany
katastrofy_budowlane
Mozesz_zapanowac_nad_zagrozeniem___2015
powodz
pozary
sniezyce
terroryzm

Czytaj więcej

Rekreacja

Koszykarze szykują się do rozgrywek. Sezon rozpoczną pod koniec września

Strona główna

Przedszkole nr 20 po modernizacji wygląda jak nowe

Kultura

II Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka już od 6 sierpnia

Wiadomości

Rozpoczynamy budowę drogi do tunelu pod torami w Gołonogu