Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
21 sierpnia 2020

Centrum przesiadkowe w Gołonogu coraz bliżej

W piątek odbyła się licytacja elektroniczna, w której wykonawcy zaoferowali ostateczną cenę, za jaką mogą podjąć się budowy centrum przesiadkowego w Gołonogu. Tym samym przybliżyła się perspektywa realizacji kolejnej wspólnej inwestycji miasta i PKP PLK S.A.

Podczas licytacji elektronicznej, wykonawcy stopniowo obniżali swoją propozycję wyjściową. Ich początkowe oferty wahały się od ponad 98 mln zł do przeszło 150,5 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na 67,5 mln zł, złożyła dąbrowska spółka Nowak – Mosty.

– Aukcja trwała prawie cztery godziny. W pierwszej rundzie, trwającej 30 minut, sześć firm i konsorcjów miało możliwość zaktualizowania pierwotnej propozycji. W drugiej części obniżano oferty o 500 tys. zł albo wielokrotność tej kwoty. Takich dogrywek, czyli zejść z ceną w dół, było 72. Ostateczna, najniższa oferta złożona przez Nowak-Mosty opiewa na 67,5 mln zł – opowiada Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

Helmut Klabis, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie (pierwszy z lewej), Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej (drugi z prawej), a także przedstawiciele PKP PLK i Urzędu Miejskiego podczas elektronicznej licytacji.

Kolejnym krokiem będzie szczegółowa weryfikacja oferty i analiza dokumentacji. Przy braku odwołań czy protestów pozostałych uczestników aukcji, które mogą złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej, a także po akceptacji rozstrzygnięcia przez Urząd Zamówień Publicznych, będzie można podpisać umowę z wykonawcą. Po dopełnieniu wszystkich formalności, prace powinny ruszyć jesienią.

W ramach inwestycji, przebudowany zostanie układ drogowy w rejonie dworca – powstaną miejsca parkingowe; tunel drogowy pod torami, który zastąpi przewidziany do likwidacji przejazd kolejowy; ronda na skrzyżowaniach al. Zagłębia Dąbrowskiego i Uklańskiego, a także Parkowej i Wczasowej; tunel pieszy prowadzący do peronów. Przebudowane i zmodernizowane zostaną również perony oraz układ torowy. Termin zakończenia robót zaplanowano na 31 grudnia 2022 r.

Wizualizacja układu drogowego w rejonie gołonoskiego dworca.

Będzie to kolejne wspólne przedsięwzięcie miasta i PKP PLK, związane ze zmianą układu komunikacyjnego, rozbudową infrastruktury, usprawnieniem ruchu drogowego i funkcjonowania transportu publicznego. 

Wkrótce rozpocznie się budowa centrum przesiadkowego w śródmieściu. Przekazanie placu budowy wykonawcy odbędzie się w czwartek. W ramach tej wspólnej inwestycji miasta i kolei powstaną: parkingi po obu stronach torów – przy ul. Kościuszki i Limanowskiego (łącznie na 375 miejsc); tunel drogowy łączący te ulice; przejście podziemne prowadzące do parkingów i peronów; centrum przesiadkowe, do którego dojeżdżać będą autobusy; droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową; przejście podziemne w miejscu przejazdu przy ul. Konopnickiej i Kolejowej, który zostanie zlikwidowany. W ramach prac przebudowane będą także perony i tory przy stacji. Remont czeka ul. Kolejową, gdzie położona zostanie nowa nawierzchnia, wykonana będzie droga rowerowa, odnowione chodniki i oświetlenie. Wykonawcą prac wartych 229 mln zł będzie konsorcjum dąbrowskich spółek Nowak-Mosty i Complex. Roboty mają potrwać do końca 2022 r. Czytaj więcej o tej inwestycji.

PK

Czytaj więcej

Wiadomości

Miejskie dotacje dla czystszego powietrza

Wiadomości

Koszykarskie emocje na ekranie

Wiadomości

Od 25 stycznia zmiany na drogach. Przejazd na Konopnickiej będzie zamknięty

Wiadomości

Dąbrowscy powstańcy 1863 roku