Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Zespoły przyrodniczo krajobrazowe

Drukuj

 

Wzgórze Gołonoskie zostało objęte ochroną prawną  jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy,  na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LVI/991/2002 z dnia 22maja 2002 roku.

W skład tego obszaru wchodzi: stara część cmentarza parafialnego oraz obszar leżący w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i klasztoru o powierzchni 5,02 ha. Obszar ten położony jest na terenie, gdzie rośnie cenny starodrzew w otoczeniu najstarszego zabytku miasta, jakim jest kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Antoniego w Gołonogu, wybudowany na wzgórzu wapiennym o wysokości 335 m.n.p.m., ufundowany w 1675 roku oraz na terenie starego cmentarza, założonego w 1880 roku.