Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.

Emisje

Drukuj

Na terenie miasta zlokalizowanych jest wiele dużych i różnorodnych zakładów przemysłowych m.in.: huta ArcelorMittal POLAND S.A., Koksownia „Przyjaźń” JSW KOKS, spalarnia SARPI Sp. z o.o. , huta szkła Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. oraz szereg podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Działalność produkcyjna, systemy grzewcze (niska emisja) oraz transport  wiążą się z często uciążliwymi  emisjami do środowiska, które wpływają na jakość życia w naszym mieście.

22/12/2016