Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

  • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
  • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
  • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
  • ALT + 2 Przejście do treści.
  • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
  • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
  • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
24 września 2018

Prezydent Miasta informuje

Drukuj

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowa-gornicza.pl /Zbycie nieruchomości/ oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. Granicznej 21, wywieszono wykazy lokali mieszkalnych położonych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy: Adamieckiego 4/130, Cieszkowskiego 2/16, Cieszkowskiego 15/13, III Powstania Śląskiego 8/19, III Powstania Śląskiego 1/37, III Powstania Śląskiego 2/11, III Powstania Śląskiego 2/18, III Powstania Śląskiego 2/26, III Powstania Śląskiego 7/29, Kasprzaka 2/26, Kasprzaka 10/27, Kasprzaka 14/14, Kasprzaka 20/52, Al. Piłsudskiego 20/77, Al. Piłsudskiego 22/77, Al. Piłsudskiego 34/26, Al. Piłsudskiego 34/95, Al. Piłsudskiego 34/265, Al. Piłsudskiego 36/361, Al. Piłsudskiego 79/52, Al. Piłsudskiego 83/25, Rapackiego 16/21, Sikorskiego 3/6, Dzieci Wrześni 8/1, Królowej Jadwigi 1/63, Bema 2/4, Bema 2/17, Prusa 10/11, Strzemieszyckiej 379/6, Wybickiego 4/2, Kościuszki 31/27, Kościuszki 33/96, Kościuszki 38a/11, Mickiewicza 5/4, Mickiewicza 12/5, Majakowskiego 8/17, Kopernika 46/100, 1 Maja 51/21, Krasickiego 4/13 przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

zobacz szczegóły:

Wykaz_1 Maja_51_lok_21

Wykaz_Adamieckiego_4_lok_130

Wykaz_Bema_2_lok_4

Wykaz_Bema_2_lok_17

Wykaz_Cieszkowskiego_2_lok_16

Wykaz_Cieszkowskiego_15_lok_13

Wykaz_Dzieci_Wrześni_8_lok_1

Wykaz_III_Powstania Śląskiego_7_lok_29

Wykaz_III_Powstania_Śląskiego_1_lok_37

Wykaz_III_Powstania_Śląskiego_2_lok_11

Wykaz_III_Powstania_Śląskiego_2_lok_18

Wykaz_III_Powstania_Śląskiego_2_lok_26

Wykaz_III_Powstania_Śląskiego_8_lok_19

Wykaz_Kasprzaka_2_lok_26

Wykaz_Kasprzaka_10_lok_27

Wykaz_Kasprzaka_14_lok_14

Wykaz_Kasprzaka_20_lok_52

Wykaz_Kopernika_46_lok_100

Wykaz_Kościuszki_31_lok_27

Wykaz_Kościuszki_33_lok_96

Wykaz_Kościuszki_38a_lok_11

Wykaz_Krasickiego_4_lok_13

Wykaz_Królowej_Jadwigi_1_lok_63

Wykaz_Majakowskiego_8_lok_17

Wykaz_Mickiewicza_5_lok_4

Wykaz_Mickiewicza_12_lok_5

Wykaz_Piłsudskiego_20_lok_77

Wykaz_Piłsudskiego_22_lok_77

Wykaz_Piłsudskiego_34_lok_26

Wykaz_Piłsudskiego_34_lok_95

Wykaz_Piłsudskiego_34_lok_265

Wykaz_Piłsudskiego_36_lok_361

Wykaz_Piłsudskiego_79_lok_52

Wykaz_Piłsudskiego_83_lok_25

Wykaz_Prusa_10_lok_11

Wykaz_Rapackiego_16_lok_21

Wykaz_Sikorskiego_3_lok_6

Wykaz_Strzemieszycka_379_lok_6

Wykaz_Wybickiego_4_lok_12

Czytaj więcej

Strona główna

Przebudowa ulicy Młodych. Objazd dla autobusów linii 644 i 645

Wiadomości

Wyjątkowe książki dla pacjentek onkologicznych

Komunikaty

przetarg na najem przy ul. Żeglarskiej

Strona główna

W Dąbrowie Górniczej działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży