Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści

Dostępne skróty klawiszowe:

 • Tab Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Shift + Tab Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia.
 • Enter Wykonanie domyślnej akcji.
 • ALT + 1 Przejście do menu głównego.
 • ALT + 2 Przejście do treści.
 • Ctrl + Alt + + Powiększenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + - Pomniejszenie rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki.
 • Ctrl + Alt + C Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego.
 • Ctrl + Alt + H Przejście do strony głównej.
20 listopada 2020

Miasto wspiera przedsiębiorców

Drukuj

Przedsiębiorcy, którzy w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd w czasie epidemii musieli ograniczyć działalność, mogą skorzystać ze wsparcia przygotowanego przez miasto. Pomoc i porady czekają też na wszystkich, którzy w tych trudnych czasach mierzą się z wyzwaniami rynku.

W Dąbrowie Górniczej można m.in. ubiegać się o ulgi w czynszach w lokalach należących do miasta, a także odroczenie, rozłożenie na raty albo umorzenie podatku od nieruchomości. Wszystkie wnioski rozpatrywane są indywidualnie.

Na przedsiębiorców czeka też bezpłatne doradztwo Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz pełna obsługa przez pracowników Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów. Z myślą o lokalnym handlu i usługach, prowadzone są akcje #KupujLokalnie i #DGnaWynos. Można również starać się o pomoc przygotowaną przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Obniżki czynszu

Przedsiębiorcy korzystający z lokali administrowanych przez  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych mogą wnioskować o zmniejszenie czynszu maksymalnie do 80% aktualnej stawki. Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Wnioski należy przesyłać na: mzbm@mzbm.com.pl

– przedsiębiorcy mogą również wykorzystać wpłaconą kaucję na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją później

Dodatkowe informacje: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Dział Zarządzania Nieruchomościami tel. 32 260 86 78

Obniżki stawek czynszowych mogą być stosowane zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta. Jego pełna treść na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Prowadzący działalność gospodarczą mogą także wystąpić o ulgi w czynszu w przypadku wynajmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób gminny lub Skarbu Państwa. Szczegółowe regulacje w zarządzeniach: 

Zarządzenie Nr 997.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.04.2020 r. 

Zarządzenie Nr 1068.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 02.06.2020 r. 

Wnioski można przesyłać na adres: nieruchomosci@dg.pl

Dodatkowe informacje – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, nr tel.: 32 295 67 19

Podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy działający w branżach, które w związku z sytuacją epidemiczną zostały objęte zakazem prowadzenia działalności mogą starać się o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Głownie dotyczy to gastronomii i fitness.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w formie pisemnej w skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub w formie elektronicznej – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez system ePUAP. 

W uzasadnieniu wniosku należy wskazać informacje dotyczące spadku obrotów przychodów w okresie objętym ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz podać przesłankę ważnego interesu podatnika (tj. trudna sytuacja finansowa spowodowana pandemią COVID-19 i jej wpływ na zmniejszenie przychodów, np. porównanie przychodów z października i listopada 2020 roku do przychodów października i listopada 2019 roku).  

Informacje dotyczące wniosków pod numerami telefonów:

– osoby prawne: 32 295 68 57

– osoby fizyczne: 32 295 67 51, 32 295 67 52, 32 295 69 56 

Wnioski powinny być złożone po terminie płatności.

Osoby fizyczne:

– Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej – osoby fizyczne: Pobierz

– Oświadczenie dot. udzielenia ulgi nie stanowiącej pomocy publicznej: Pobierz

– Oświadczenie o sytuacji finansowej: Pobierz

Osoby prawne:

– po 16 listopada 2020 r. (dot. raty za listopad 2020 r.) 

– po 15 grudnia 2020 r. (dot. raty za grudzień 2020 r.) 

– Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej – osoby prawne: Pobierz

– Formularz o pomocy de minimis: Pobierz

Przedsiębiorcy mogą również wnioskować o odroczenie płatności podatku oraz o rozłożenie zaległości na raty.

Wniosek o odroczenie płatności podatku – osoby fizyczne
Wniosek o odroczenie płatności podatku – osoby prawne
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – osoby fizyczne
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – osoby prawne

Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

#KupujLokalnie i #DGnaWynos

Epidemia to trudny czas dla gastronomii, handlu i usług. Z myślą o dąbrowskich przedsiębiorcach prowadzone są akcje #KupujLokalnie i #DGnaWynos.

Lista dąbrowskich barów i restauracji działających w trakcie obowiązywania obostrzeń, a także firm oferujących produkty i usługi z dowozem, dostępna na stronie www.dabrowa-gornicza.com

Baza dąbrowskich przedsiębiorców i lokali gastronomicznych, oferujących zakupy z dowozem, mobilne usługi, posiłki na wynos albo dostarczane do klientów powstała już w marcu, z inicjatywy Urzędu Miejskiego. Listy są na bieżąco aktualizowane.

Firmy chcące dołączyć do akcji mogą wysłać e-mail na adres kupujlokalnie@dg.pl z danymi:

 • adres,
 • branża,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • w jakim obrębie można dostarczyć towar,
 • warunki sprzedaży i dowozu
 • godziny pracy.

Zmagania z koronawirusem są wyzwaniem m.in. dla handlowców, gastronomii, usługodawców i klientów. Akcje prowadzone w Dąbrowie Górniczej to wyjście im naprzeciw i odpowiedź na tę sytuację. Pomagają przedsiębiorcom w dotarciu z ofertą do klientów, z kolei mieszkańcom dają możliwość skorzystania z propozycji lokalnego biznesu bez wychodzenia z domu.  

ePUAP i obsługa przez wydział

Dąbrowscy przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy przez system ePUAP, są także na bieżąco obsługiwani przez Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów.

Naczelnik Wydziału tel. 784 077 804,  32 295 96 97, email: efudali@dg.pl,  inwestor@dg.pl

Obsługa przedsiębiorców: tel. 662 138 251, 32 295 67 10 email: plelas@dg.pl, przedsiebiorca@dg.pl,

w zakresie wniosków CEIDG: tel. 32 295 67 37,  32 295 69 13, email: dczarnecka@dg.pl, bkosciow@dg.pl,

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 295 69 54, email: eperzanowska@dg.pl,

Obsługa potencjalnych inwestorów, obsługa trwających procesów inwestycyjnych:

tel. 32 295 69 90, email: pzygmunt@dg.pl, mchmurkowski@dg.pl           

tel: 32 295 96 97, email: efudali@dg.plinwestor@dg.pl

Zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji tel. 32 295 69 90, 32 295 68 85, email: mchmurkowski@dg.pl

Bieżące informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą na stronie www.dabrowa-gornicza.com

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnych porad doradców w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Inkubator organizuje również comiesięczne konsultacje online, dotyczące m.in.: marketingu, biznesu, księgowości, prawa i sprzedaży.

Infolinia DIP dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działa pod numerem 533 322 578, czynna jest w godzinach:
poniedziałek 15-19
wtorek 8-13
środa 8-13
czwartek 15-19
piątek 8-10

Informacja o bieżącej działalności DIP na stronie www.inkubator-dabrowa.pl

Profil zaufany

W obecnej sytuacji warto założyć i korzystać z Profilu zaufanego. To wygodne narzędzie, dzięki któremu on-line, nie ruszając się z domu, można załatwić wiele spraw urzędowych.

Założenie profilu zaufanego jest proste i bezpłatne. Każdy mieszkaniec może dzięki niemu mieć dostęp do licznych instytucji publicznych. Warto z niego korzystać, szczególnie przydaje się m.in. przedsiębiorcom, bo jest ułatwieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Krótki filmowy instruktaż, jak założyć profil zaufany

Profil zaufany można założyć na stronie www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna. Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzimy swoją tożsamość w internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla nas) oraz podpiszemy wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Tarcza Antykryzysowa

Przedsiębiorcy mogą również starać się o pomoc przygotowaną przez rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej.

To m.in. zwolnienie ze składek ZUS, niskooprocentowane pożyczki, świadczenia postojowe i dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników, uzależnione od wielkości i kondycji firmy.

Szczegółowe informacje – dotyczące jednoosobowych działalności, mikro, małych, średnich i dużych firm – na stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/

fot. pixabay.com

Czytaj więcej

Strona główna

Metropolia zachęca do zakładania ogrodów deszczowych

Wiadomości

Metrorower w Dąbrowie Górniczej od sierpnia [MAPA]

Kultura

Weekend w mieście

Wiadomości

Hybrydy dla policji z miejskim dofinansowaniem